60-lecie OSP Brzydowo

OSP 13.07.2010

W dniu 11 lipca 2010 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Brzydowie uroczyście obchodziła 60-ciolecie swojego istnienie. W ramach obchodów jednostce wręczono ufundowany przez społeczeństwo Gminy Ostróda Sztandar. Uroczystość  rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej w Brzydowie, podczas której sztandar został poświęcony.  Uroczysta zbiórka odbyła się na placu przy Szkole Podstawowej w Brzydowie.

 


Wzięły w niej udział delegacje z jednostek OSP miasta i Gminy Ostróda, przedstawiciele sejmu, władz samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej oraz rzesze mieszkańców Brzydowa i okolicznych miejscowości. Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny Związku OSP Krzysztof Ruczyński. Podczas zbiórki sztandar dla Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzydowie Jana Żeberka wręczył Wójt Gminy Ostróda i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostródzie Gustaw Marek Brzezin. OSP Brzydowo uchwałą prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie odznaczona została Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. Dekoracji Sztandaru Srebrnym Medalem dokonali Gustaw Marek Brzezin oraz Ryszard Harasim - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP REP w Ostródzie. Z okazji 60-ciolecia odznaczeniami Związku OSP RP uhonorowani zostali:

Złotym Medalem Za zasługi Dla Pożarnictwa
- Cichewicz Marek s Mirosław OSP Brzydowo
- Koźliński Mirosław s. Józefa OSP Brzydowo
- Żeberek Jan s. Stanisława  OSP Brzydowo
Srebrnym Medalem Za zasługi Dla Pożarnictwa
-Kuzioła Marek s. Henryka OSP Brzydowo
Brązowym Medalem Za zasługi Dla Pożarnictwa
1.Galiński Jarosław s.Franciszka OSP Brzydowo
2.Goszczyński Witold s.Ryszarda OSP Brzydowo
3.Kasprzycki Kazimierz s.Leona OSP Brzydowo
4.Siemianowski Miroslaw s.Lucjana  OSP Brzydowo
5.Spychała Zbigniew s.Zygmunta  OSP Brzydowo
6.Wierzchowski Sebastian s.Zenona  OSP Brzydowo
7.Rama Arkadiusz s.Andrzeja OSP Pietrzwałd
8.Rama Mariusza s.Andrzeja  OSP Pietrzwałd
Odznaką Strażak Wzorowy
Denik Rafał s. Mirosława OSP Brzydowo
Kaszuba Paweł s. Wiesława OSP Brzydowo
Kuzioła Mateusz s. Marka OSP Brzydowo
Laskowski Stanisław s. Ryszarda OSP Brzydowo
Siemianowski Krzysztof s. Mirosława OSP Brzydowo
Stawiarski Adrian s. Zbigniewa OSP Pietrzwałd
Szałwatkowski Andrzej s. Jana OSP Pietrzwałd
Żeberek Grzegorz s. Jana OSP Brzydowo
Żeberek Krzysztof s. Jana OSP Brzydowo
Tomczyk Zbigniew OSP Glaznoty
Odznaką za wysługę 40 lat w OSP
1.Mieczysław Kożliński 
Odznaką za wysługę 35 lat w OSP
1.Kazimierz Kasprzycki 
Odznaką za wysługę 30 lat w OSP
1.Marek Cichewicz
2.Mieczysław Lendzioszek
3.Mirosław Siemianowski
4.Zbigniew Spychała
Odznaką za wysługę 25 lat w OSP
1.Jan Żeberek
2.Marek Kuzioła
3.Witold Goszczyński
4.Waldemar Nogalski
Odznaką za wysługę 20 lat w OSP wyróżnieni zostali
1.Jacek Szymański
2.Roman Filipowiak
3.Jarosław Galiński
4.Roman Rućkowski
5.Dariusz Spychała
6.Zbigniew Śledź 
Odznaką za wysługę 15 lat w OSP
1.Andrzej Laskowski 
Odznaką za wysługę 10 lat w OSP
1.Krzysztof Siemianowski
2.Sebastian Wierzchowski
Odznaką za wysługę 5 lat w OSP
1.Krzysztof Żeberek
2.Paweł Kaszuba
3.Grzegorz Żeberek

Z okazji 60-ciolecia istnienia OSP Brzydowo otrzymała szereg życzeń między innymi od Marszałka Województwa, Komendanta Wojewódzkiego PSP. Ochotnicza Straż Pożarna jest jedną z najprężniej działających na terenie gminy Ostróda. W swoich szeregach zrzesza około 60 członków w tym dziewczęcą i chłopięcą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Członkowie czynnie uczestniczą w akcjach ratowniczych, szkoleniach oraz pracach na rzecz społeczności lokalnej. Od kilku lat Męska Drużyna Pożarnicza zajmuje pierwsze miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych, awansując do szczebla powiatowego zawodów. W bieżącym roku Chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Brzydowo brała udział w zawodach szczebla wojewódzkiego gdzie zajęła 8 miejsce. OSP Brzydowo wyposażona jest w średni samochód pożarniczy GBA 2,5/16 na podwoziu Star 244. OSP Brzydowo współdziała z Radą Sołecką oraz Samorządem Gminnym. Prezesem OSP Brzydowo jest Jan Żeberek a Naczelnikiem Marek Kuzioła.