Karuzela na stronie głównej

Stare Jabłonki - Jezioro Szeląg Mały

Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Kanał Elbląski

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Wzgórza Dylewskie

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Hotel SPA Dr Irena Eris

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Hotel Anders w Starych Jabłonkach

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Pałac Klonowo

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Zabytkowy Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Glaznotach

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

obrazek news
Oświata

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2021

Dzień Edukacji Narodowej to czas podsumowań i podziękowań pracownikom oświaty za ich pracę dydaktyczno - wychowawczą, godną naśladowania postawę i zaangażowanie.

Podczas tegorocznych obchodów Gminnego Dnia Edukacji Narodowej spotkali się dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda oraz zaproszeni goście. Uroczystość swoją obecnością uświetnili licznie zebrani goście, przedstawiciele Samorządu Gminy Ostróda oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas złożył życzenia wszystkim pracownikom gminnej oświaty oraz podziękował za zaangażowanie w pracę, trud włożony w edukację oraz konsekwencję w nauczaniu i wychowywaniu młodych pokoleń. Podczas uroczystości dyrektorzy i nauczyciele otrzymali wyróżnienia za całokształt pracy dydaktycznej.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej
obrazek news
Gmina

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2021

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, składamy serdeczne życzenia, przede wszystkim sukcesów w życiu osobistym i prywatnym, realizacji wszystkich twórczych planów i zamierzeń oraz nigdy niesłabnącego zapału i zaangażowania w pracę na rzecz młodego pokolenia.

Dzień Edukacji Narodowej
obrazek news
Gmina

WSPÓŁPRACA W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM W POSTACI REALIZACJI SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

11.10.2021

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas uczestniczył w Olsztynie w uroczystym podpisaniu umowy ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową KZN-Północ sp. z o.o. „O WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM W POSTACI REALIZACJI SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO”. W ramach umowy SIM  będzie realizować na obszarze Gminy usługę publiczną polegającą na organizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie budynków z lokalami mieszkalnymi na wynajem m.in. na nieruchomościach położonych w Gminie, realizowanych w ramach sektora budownictwa społecznego.

WSPÓŁPRACA W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM W POSTACI REALIZACJI SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
obrazek news
Gmina

OFICJALNE OTWARCIE ZABYTKOWEGO PARKU W DURĄGU I II GMINNY FESTIWAL DYNI DURĄG 2021

10.10.2021

W piękny jesienny dzień w Durągu odbył się II Gminny Festiwal Dyni oraz otwarcie zabytkowego XIX wiecznego zabytkowego parku zrewitalizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Za kwotę 1 200 000,00 zł, z czego 900 000,00 to dofinansowanie ze środków europejskich, zrealizowano projekt pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda”. Głównymi organizatorami Festiwalu Dyni oraz uroczystości otwarcia parku byli: Koło Gospodyń Wiejskich w Durągu i Gmina Ostróda przy pomocy druhów z OSP i aktywnych mieszkańców.

OFICJALNE OTWARCIE ZABYTKOWEGO PARKU W DURĄGU I II GMINNY FESTIWAL DYNI DURĄG 2021
obrazek news
OSP

Uroczyste przekazanie nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Durągu

10.10.2021

Ochotnicza Straż Pożarna w Durągu otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO. W ubiegłą niedzielę odbyła się  uroczysta zbiórka z okazji przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przekazany pojazd podwyższa możliwości działań ratowniczych jednostki OSP  w Durągu. Zakup samochodu udało się zrealizować dzięki wspólnemu sfinansowaniu zadania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 120 000,00 zł., Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 263 001,87 zł, Gmina Ostróda – 344 604,13 zł. środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 50 000,00 zł.  Całkowita wartość zadania wyniosła 777 606,00 zł.

Uroczyste przekazanie nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Durągu
obrazek news
Gmina

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”.

08.10.2021
W dniach  11 - 25 października 2021 r. rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczących się w szkołach podstawowych z terenu Gminy Ostróda mogą składać w Urzędzie Gminy Ostróda, pokój nr 211, tel. (89) 676-07-11 oświadczenia w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”. Wszelkie informacje nt. powyższego konkursu w tym wzory oświadczeń rodzica/opiekuna prawnego dostępne są na stronie internetowej  https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr oraz w Urzędzie Gminy Ostróda w Biurze Obsługi Interesanta.
Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”.
obrazek news
Oświata

Ogólnopolski konkurs „Dziedzictwo Żołnierzy Wyklętych, ich wpływ na współczesne pokolenie i postawy młodzieży”

07.10.2021

Dwie uczennice klasy VIIIa Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie w czerwcu 2021 roku wzięły udział w ogólnopolskim konkursie „Dziedzictwo Żołnierzy Wyklętych, ich wpływ na współczesne pokolenie i postawy młodzieży”. Celem konkursu było przybliżenie postaci i losów Żołnierzy Wyklętych oraz ich roli w walce o wolną i niepodległą Polskę, uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych oraz podziemia niepodległościowego w Polsce w 75. Rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”, ukazanie dziedzictwa Żołnierzy Wyklętych oraz ich roli i wpływu na współczesne postawy młodzieży, inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi, kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec historii i zjawisk kultury, propagowanie wartości oraz postaw obywatelskich i patriotycznych.

Praca plastyczna Zuzanny Szauer zajęła II miejsce w kategorii wiekowej klas VII-VIII, a praca literacka napisana przez Nicol Chrostowską zdobyła wyróżnienie w kategorii wiekowej klas VII-VIII.

Ogólnopolski konkurs „Dziedzictwo Żołnierzy Wyklętych, ich wpływ na współczesne pokolenie i postawy młodzieży”
obrazek news
Oświata

„BYĆ JAK ONA ...”- VII EDYCJA

07.10.2021

Uczniowie klasy VIIa z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „BYĆ JAK ONA  ...”- VII EDYCJA organizowanym przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom. Celem konkursu była popularyzacja postaci Ireny Sendler, zainteresowanie uczniów historią bohaterki, która z narażeniem życia uratowała ponad 2500 dzieci. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu portretu Ireny Sendler, opisu działań podjętych przez bohaterkę oraz przeprowadzeniu lekcji przybliżającej postać Ireny Sendler. Wysłana praca konkursowa zajęła I miejsce w kategorii „Przesłanie uczące”. W konkursie wzięło udział 829 szkół (1043 klasy).

„BYĆ JAK ONA ...”- VII EDYCJA
obrazek news
Gmina

Transmisja XXXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda - 06.10.2021 r. godz.14:00

06.10.2021

 

 

Transmisja XXXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda - 06.10.2021 r. godz.14:00
obrazek news
Gmina

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Starych Jabłonkach

02.10.2021

W sobotę w Starych Jabłonkach odbyło się oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej. Moment długo wyczekiwany przez mieszkańców. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście oraz licznie zebrani miszkańcy. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, Sołtys Sołectwa Stare Jabłonki Helena Boniecka, Radna Gminy Ostróda Barbara Stabińska, Prezes Stowarzyszenia Teraz MY Magdalena Wollman oraz reprezentant młodego pokolenia Kacper Mosunek.

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Starych Jabłonkach
obrazek news
Gmina

II GMINNY FESTIWAL DYNI - DURĄG 2021

01.10.2021
 
Impreza współfinansowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!
II GMINNY FESTIWAL DYNI - DURĄG 2021
obrazek news
Gmina

Złote Gody mieszkańców Gminy

01.10.2021

Państwo Danuta i Zygmunt Chudzińscy z Pietrzwałdu zostali odznaczeni w imieniu Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Z-ca Wójta Gminy Ostróda Grzegorz Kastrau. Były życzenia, gratulacje, upominki. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Złote Gody mieszkańców Gminy
obrazek news
Sport

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Tyrowie

30.09.2021

Dnia 30 września oficjalnie otwarto i oddano do użytku społeczności szkolnej boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Tyrowie. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, Zastępca Wójta Gminy Grzegorz Kastrau, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Sadowski, Dyrektor SP Tyrowo Bożena Bohdziewicz, Sołtys wsi Elżbieta Tomczyk i radny Józef Wiśniewski. Po symbolicznym przecięciu wstęgi ksiądz Proboszcz Leszek Nowak poświęcił obiekt. Od teraz uczniowie i wszyscy chętni dorośli mają komfortowe warunki do uprawiania kilku dyscyplin sportowych - piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rządowego "Sportowa Polska", przy wsparciu i zaangażowaniu Wiceministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jacka Osucha oraz posła Zbigniewa Babalskiego.

 

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Tyrowie
obrazek news
Gmina

Ratuj z nami podwodny świat

29.09.2021
W sobotę 02.10.2021 roku od godz. od 9:00 w miejscowości Zwierzewo, nad Jeziorem Szeląg Wielki, w gminie Ostróda Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki organizuje akcję pn. „Ratuj z nami podwodny świat Warmii i Mazur”, w ramach projektu „Ekologicznie odpowiedzialni” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Partnerem akcji jest Centrum Niezwykłych Nurkowań „Krokodyle” oraz „Ostróda Recykling”.
 
Zapraszamy mieszkańców i turystów do udziału w tak szczytnym celu. Im więcej nas tym więcej możliwości do wyczyszczenia terenu. Zapewniamy rękawiczki i worki do zbierania śmieci. Na koniec pracy płetwonurków planujemy ognisko.
 
Ratuj z nami podwodny świat
zaklad obslugi komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej
zwiazek gmin

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko
rudno

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno
Termomodernizacja obiektów oświatowych

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej