Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Ślubowanie I klasy

29.10.2010

Obraz_173
       Dnia 06.10.2010r w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy I. Uczniowie zaprezentowali przygotowany wcześniej program artystyczny. Scenariusz imprezy oraz dekoracje przygotowała wychowawczyni i opiekun Samorządu Uczniowskiego - Pani Dorota Grzela. Nowatorskim akcentem w przebiegu ślubowania było przyrzeczenie składane przez rodziców.
    Uczniowie klasy I z okazji ich święta otrzymali upominki od Pana Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina oraz Dyrektora ZPS w Tyrowie Pani Jadwigi Drobisz.

Ślubowanie I klasy
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Sprzątanie Świata

28.10.2010

SS  Dnia 17.09.2010r. w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie odbyła się akcja  Sprzątanie Świata pod hasłem "Chrońmy bioróżności - segregujemy śmieci".  Uczniowie zespołu pod opieką nauczycieli sprzątali swoje miejscowości: Nastajki, Morliny, Tyrowo. Po sprzątaniu otrzymali słodki poczęstunek.

Sprzątanie Świata
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Sprzątanie Warmii i Mazur

01.06.2010

Sprawozdanie z akcji Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur „ Chroniąc zająca dodajemy słońca”

Akcję Sprzątanie Warmii i Mazur zaplanowaliśmy w tym roku w dniu 22 kwietnia, aby połączyć ją z obchodami Dnia Ziemi. Na tę okazję uczniowie klas III, IV i V przygotowali inscenizację o tematyce ekologicznej. Wcześniej przygotowali dekoracje i plakaty  przedstawiające „zdrową Ziemię” i „chorą Ziemię”. Na przedstawienie zaprosiliśmy dzieci z przedszkola i wszystkich uczniów naszej szkoły. Po występie, chociaż pogoda tego dnia nie zachęcała do spacerów,  wyszliśmy sprzątać naszą wieś. Zgodnie tradycją młodsze dzieci i przedszkolaki sprzątały teren wokół szkoły. Uczniowie klas starszych sprzątali teren wokół przystanku, cmentarza, główną ulicę wsi oraz teren wokół sali gimnastycznej. Sprzątanie połączyliśmy z obserwacjami przyrodniczymi. Tyrowo jest wsią otoczoną polami, niedaleko jest las i jezioro. Mamy tu więc możliwość obserwacji wielu ptaków, które szczególnie wiosną są dobrze widoczne. Często na polach zatrzymują się wielkie stada gęsi, codziennie słychać żurawie i pięknie śpiewające skowronki. Uczniowie naszej szkoły chętnie prowadzą obserwacje przyrodnicze i dbają o nasza środowisko.

Dorota Czarnik

Sprzątanie Warmii i Mazur
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Zabawa choinkowa

08.02.2010

Dnia 22 stycznia 2010 roku w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa dla uczniów klas I-VI.W czasie zabawy odbył się konkurs na najciekawsze przebranie. Zwyciężył Marcin Ossowski z klasy V.

Zabawa choinkowa
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

"Mikołajki"

14.12.2009

Dnia 07.12.2009r. odbyły się "Mikołajki".

Program uroczystości:

  1. Przedstawienie "Gimnastyka korekcyjna na wesoło" przygotowane pod kierunkiem D. Czarnik i M. Konopka.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o tematyce antynikotynowej przygotowanego przez D. Czarnik, D. Grzela, B. Jabłonka.
  3. Przedstawienie "Powitanie Świętego Mikołaja" -SU i klasa III (D. Grzela)
  4. Rozdanie paczek sponsorowanych przez GKRPA.
"Mikołajki"
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

PROJEKT EFS "Dzieci równego startu"

14.12.2009

W ramach projektu "Dzieci równego startu" uczniowie klas I-VI uczestniczą w zajęciach środowiskowych. Podczas  zajęć środowiskowych uczniowie klasy III i VI pod kierunkiem Doroty Grzeli poznawali żywy świat jednego drzewa, w związku z tematem "Mój dom - moje najbliższe środowisko". W czasie zajęć dzieci uświadomiły sobie, czym jest przyroda dla człowieka. Poszerzyły wiadomości o drzewach, udoskonaliły umiejętność wspólnej pracy i zabawy, wykonały plakaty.

PROJEKT EFS "Dzieci równego startu"
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

PROJEKT EFS "Dzieci równego startu"

11.12.2009

W ramach zajęć "Profilaktyka i sport" uczniowie naszej szkoły 1 raz w miesiącu uczestniczą w wyjazdach na basen. W czasie zajęć uczą się pływać pod kierunkiem instruktorów. Odbyły się już dwa wyjazdy 13.11.2009r. i  04.12.2009r.

PROJEKT EFS "Dzieci równego startu"
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Niezapomniane chwile - ślubowanie pierwszaków

09.11.2009

Dnia 28 października 2009 roku w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie uczniowie klasy I zostali pasowani na uczniów.O godzinie 9.00 w obecności przedstawiciela UG - Pani Janiny Roman, rodziców, uczniów klasy II i III oraz przedszkolaków Samorząd Uczniowski rozpoczął uroczystość ślubowania. Dzieci z klasy I przygotowały program artystyczny, następnie złożyły uroczystą przysięgę i zostały pasowane przez Panią Dyrektor Jadwigę Drobisz na pełnoprawnego ucznia. Dzieci otrzymały upominki od przedstawiciela UG, Dyrektora Zespołu, uczniów i przedszkolaków. Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do klasy na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Niezapomniane chwile - ślubowanie pierwszaków
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

"Dzieci równego startu"

14.10.2009

W roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Przedszkolno-Szkolnym realizowany jest projekt: "Dzieci równego startu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług eukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie u dzieci motywacji do działania, nakierowanie ich na wykorzystanie własnego potencjału, co ułatwi im start w dorosłe życie, budowanie i wzrost poczucia własnej wartości - pozytywne motywowanie. Wsparciem objęte zostaną wszystkie dzieci z klas I-VI. W ramach projektu dzieci będą uczestniczyły w zajęciach: socjoterapeutycznych, profilaktyka i sport, język angielski, środowiskowe, komputerowe, twórcze (muzyka, plastyka, teatr), kompensacyjne. Odbędą się warsztaty dla rodziców prowadzone przez nauczycieli i psychologa. W ramach zajęć uczniowie uczestniczyć będą w wycieczkach edukacyjnych i wyjazdach na basen.

"Dzieci równego startu"
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Sprzątanie Świata

14.10.2009

18 września uczniowie i nauczyciele Zespołu Przedszkolno Szkolnego w Tyrowie wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem "Pomagajmy Ziemi - codziennie". Uczniowie sprzątali swoje miejscowości: Tyrowo, Morliny i Nastajki. Po zakończeniu sprzątania wszystkie dzieci otrzymały poczęstunek.

Sprzątanie Świata