obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Owoce w szkole

30.10.2012

W Zespole Przedszkolno- Szkolnym uczniowie klas I-III mają okazję zdrowo się odżywiać. W szkole po raz czwarty realizowany jest program ,,Owoce w szkole”, w ramach którego dzieci otrzymują owoce i warzywa. Oprócz tego nauczyciele w ramach programu organizują zajęcia propagujące zdrowe żywienie. Dzieci robią kolorowe kanapki, jedzą owoce, które muszą rozpoznać po zapachu albo smaku. Takie zajęcia budzą wielki entuzjazm, ponieważ uczniowie lubią sami przygotowywać posiłki, chętnie biorą udział we wszystkim, co jest dla nich nowe i atrakcyjne.

Owoce w szkole
obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Szkoła wolna od dymu tytoniowego

30.10.2012

 Akcja przeprowadzona pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szkołach Promujących Zdrowie.

Szkoła wolna od dymu tytoniowego
obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Kampania "Uwaga nadwaga"

30.10.2012

W ramach kampanii „Uwaga nadwaga” gościliśmy w naszej szkole dietetyka Panią Martę Łukaszewską oraz jej asystentkę Panią Bogumiłę Cieślak z Natur Hause z Ostródy.

Kampania "Uwaga nadwaga"
obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Pierwsza Pomoc

30.10.2012

W dniu 22.10.2012 r. na zaproszenie pedagoga szkolnego Bogumiły Jabłonka gośćmi w naszej szkole byli Ratownicy Medyczni i zarazem Instruktorzy Pierwszej Pomocy Medycznej z Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. Było to nie tylko bardzo miłe, ale przede wszystkim bardzo ważne spotkanie,w którym wzięli udział uczniowie z kl. III – VI.

Pierwsza Pomoc
obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Dni Papieskie

30.10.2012

Jak co roku w naszej szkole przeżywaliśmy kolejną- już XII - rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Tron Piotrowy. Tegoroczne hasło „Dni Papieskich” brzmi: Jan Paweł II – Papież Rodziny. Z tej okazji uczniowie klasy IV pod opieką Pani Marty Jasińskiej i Pana Marcina Konopka przygotowali montaż słowno - muzyczny. Apel rozpoczął się ulubiona pieśnią Jana Pawła II, pt.: „Barka”. Tę pieśń śpiewali wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami.

Dni Papieskie
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Dzień Nauczyciela

30.10.2012

W naszej szkole dnia 15.10.2012r. odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy VI Sabina Konopińska i Daniel Piekarski w imieniu wszystkich uczniów dziękowali nauczycielom, pracownikom obsługi i tym, co szkołę prowadzą oraz nadzorują za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształcenie i wychowanie. Uczniowie wręczyli pracownikom szkoły ordery.

Dzień Nauczyciela
obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Spotkanie z Policjantem

22.10.2012

W tym dniu na zaproszenie pedagoga szkolnego Bogumiły Jabłonka, przedstawiciel ostródzkiej policji odwiedził przedszkolaków i najmłodszych uczniów naszego Zespołu. Tematem spotkania było między innymi bezpieczeństwo na drodze. Rozmawiano również o sposobach reagowania w różnych sytuacjach zagrożenia. O wszystkich niebezpieczeństwach, które grożą dzieciom w drodze do szkoły, jak również w drodze powrotnej, policjant rozmawiał z najmłodszymi uczniami w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły 2012”. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Słuchały rad funkcjonariusza, obiecując wziąć je sobie do serca, aby unikać wszelkich przykrości.

Spotkanie z Policjantem
obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Dzień Chłopaka

22.10.2012

Dnia 1 października 2012 r. odbył się krótki apel zorganizowany przez SU ZPS w Tyrowie i opiekuna- Dorotę Grzela. Dziewczyny przedstawiły zabawny montaż słowny, który miał wprowadzić chłopców w dobry nastrój. Nie zabrakło również oprawy muzycznej, o którą zadbali nauczyciele ZPS- Marta Jasińska i Marcin Konopka. Po krótkim występie chłopcy dostali cukierki, aby poczuli, że słodko mieć święto.

Dzień Chłopaka
obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Wycieczka do Warszawy

22.10.2012

28 września dzieci z klas II-VI pojechały na wycieczkę do Warszawy. Wycieczkę zorganizowały nauczycielki ZPS w Tyrowie-Dorota Czarnik i Dorota Grzela. Uczestniczyło w niej 27 dzieci i troje rodziców.

Wycieczka do Warszawy
obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Uczenie przez doświadczenie

22.10.2012

Klasa III uwielbia poznawać świat z bliska, dlatego ich wychowawczyni Dorota Grzela, często organizuje zajęcia poza klasą. Dzieci mają okazję poznać otaczający świat wieloma zmysłami, nauczyć się wielu ciekawych rzeczy o otaczającym świecie i lepiej ten świat zrozumieć.

Uczenie przez doświadczenie