obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Leczenie

16.10.2017

Alkoholizm to stale postępujące, przewlekłe schorzenie. Uzależnienie od alkoholu powoduje szereg groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Choroba alkoholowa jest w rzeczywistości znana ludzkości od tysięcy lat i ma swoje podłoże w czynnikach biologicznych np. genetycznych, psychologicznych, socjalnych oraz środowiskowych.

Działania jakie można podjąć w stosunku do osób nadużywających alkoholu reguluje Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r.poz.487z późn. zm.).

Leczenie
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Półkolonie „BEZPIECZNE LATO 2017”

22.08.2017

W tegoroczne wakacje na terenie Gminy Ostróda odbyły się 10 - dniowe półkolonie dla dzieci pod hasłem „BEZPIECZNE LATO 2017” w miejscowościach: Lipowo, Pietrzwałd, Tyrowo i  Szyldak. W zajęciach wzięło udział 60 dzieci. Zajęcia odbywały się w szkołach i prowadzone były przez dwóch opiekunów. W ramach półkolonii prowadzone były zajęcia plastyczne, sportowe z możliwością wykorzystania sprzętu sportowego znajdującego się w szkołach, a także profilaktyczne o tematyce alkoholowej i narkotykowej. Poruszone były również zagadnienia związane między innymi z przemocą w rodzinie, prawidłowym zachowaniem, kształtowaniem umiejętności wspólnej zabawy, współpracy w zespole, wzajemnej życzliwości i asertywności.

Półkolonie „BEZPIECZNE LATO 2017”
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Rodzina na TAK

20.05.2017

Tegoroczna edycja Rajdu Rowerowego na Dylewską Górę odbyła się pod hasłem przewodnim „RODZINA NA TAK!”. Na uczestników czekały liczne atrakcje, w tym namiot profilaktyczny zorganizowany przez Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Na specjalnie przygotowanym stanowisku na dzieci czekały różne gry i zabawy na temat życia rodzinnego, szkodliwego działania alkoholu, papierosów i narkotyków na zdrowie człowieka. Dzieci musiały wykazać się umiejętnością pracy w grupie, a przygotowane quizy wymagały logicznego myślenia.

Rodzina na TAK