Aktualności

Gmina

Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy - Informacja

02.07.2020

Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy - Informacja
Gmina

Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda

30.06.2020

W sali konferencyjnej Hotelu Sajmino w Kajkowie odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023, podczas której rozpatrzony został Raport o stanie Gminy Ostróda za 2019 r., a także Rada Gminy Ostróda udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda
Gmina

Transmisja XXV Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 - 30 czerwca 2020 r. godz. 10:00

30.06.2020

Transmisja XXV Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 - 30 czerwca 2020 r. godz. 10:00
Gmina

U W A G A !!! Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Ostróda

28.06.2020
U W A G A !!!
 
Zmiana siedziby
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15
w gminie Ostróda

 

         Postanowieniem Nr 532-25/2020 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 18 czerwca 2020 r. na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., została dokonana  zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 15 w gminie Ostróda;
 
na siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15
     wyznaczono:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
ul. 11-ego listopada 39, 14-100 Ostróda.
U W A G A !!! Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Ostróda
Gmina

Zapraszamy na wybory 28 czerwca 2020 r. - Możemy otrzymać nowy wóz strażacki!!!

26.06.2020

Drodzy Mieszkańcy Gminy Ostróda, solidarnie weźmy udział w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki naszemu osobistemu udziałowi w wyborach i możliwości uzyskania największej frekwencji w województwie warmińsko – mazurskim mamy szansę na otrzymanie samochodu strażackiego o łącznej wartości 800 000 zł dla naszych druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zapraszamy na wybory 28 czerwca 2020 r. - Możemy otrzymać nowy wóz strażacki!!!
Gmina

Transmisja Komisji Wspólnych Gminy Ostróda dnia 26.06.2020 godz. 13:00

26.06.2020

Transmisja Komisji Wspólnych Gminy Ostróda dnia 26.06.2020 godz. 13:00
Gmina

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC WIEJSKICH

22.06.2020

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE OSTRÓDA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE OD CZERWCA 2020 r. DO ODWOŁANIA

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC WIEJSKICH
Gmina

Dąb 600-lecia – symbol pamięci i rozwoju wsi Glaznoty

20.06.2020

Od kilku lat Glaznoty w Gminie Ostróda coraz bardziej otwierają się na świat zewnętrzny. W sobotnie popołudnie mieszkańcy wsi zgromadzili się koło gotyckiego kościoła, przy dębie, który w 1929 roku z okazji 600-lecia Glaznot zasadzili dawni glaznotczanie. W sąsiedztwie jubileuszowego drzewa, siłami wszystkich mieszkańców i gości, wkopana została tablica informacyjno-edukacyjna sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli).

Dąb 600-lecia – symbol pamięci i rozwoju wsi Glaznoty