Aktualności

Gmina

Transmisja XXIV Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 - 21 maja 2020 r. godz. 13:00

21.05.2020

Transmisja XXIV Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 - 21 maja 2020 r. godz. 13:00
Gmina

OSP z terenu gminy Ostróda otrzymają dofinansowanie

20.05.2020

Trzy jednostki z terenu gminy Ostróda otrzymają środki finansowe na montaż pomp ciepła w remizach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Dotacyjnego „Ochrona powietrza – Mała termomodernizacja”. Dofinansowanie otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Turznicy, w Reszkach oraz w Napromie.

OSP z terenu gminy Ostróda otrzymają dofinansowanie
Gmina

Nowa wersja programu Czyste Powietrze

15.05.2020

Od dnia 15 maja 2020 roku zacznie funkcjonować nowa wersja programu „Czyste Powietrze”. Dokonano w niej znacznego uproszczenia procedur pozyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie budynków. Formularz wniosku został zmodyfikowany, by ułatwić wnioskodawcom jego samodzielne wypełnienie. Dodatkowo zmniejszono ilość wymaganych dokumentów. Skrócono czas rozpatrywania wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z 90 do 30 dni. Wysokość przyznawanych dotacji podzielono na dwie grupy:

Nowa wersja programu Czyste Powietrze
Gmina

Zapraszamy do bibliotek

11.05.2020
Zapraszamy do bibliotek
Gmina

Informacja w sprawie otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda

05.05.2020

Gmina Ostróda po dokonaniu analizy i konsultacji z rodzicami dzieci uczęszczających do placówek gminnych informuje, że przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda na dzień dzisiejszy nie zostaną otwarte. Na 9 placówek chęć uczestnictwa w zajęciach zgłosili rodzice szesnaściorga dzieci.

 

Informacja w sprawie otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda
Gmina

Otwarcie bibliotek

05.05.2020
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie w związku z ogłoszeniem II etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 informuje:

Zgodnie z zaleceniami rządowymi, otwarcie placówek bibliotecznych powinno zostać uzgodnione z Organizatorem oraz Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.Podjęliśmy kroki w celu odpowiedniego przygotowania naszych placówek i zapewnienia Państwu bezpiecznego korzystania z naszych zbiorów.O otwarciu biblioteki  głównej oraz jej filii z zastosowaniem nowych zasad wypożyczania książek będziemy Państwa informować

Otwarcie bibliotek
Gmina

KONKURS FOTOGRAFICZNY

05.05.2020

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym - Osobliwości przyrodnicze Gminy Ostróda w fotografii

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Gmina

Informacja dotycząca segregacji odpadów komunalnych sporządzona przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko

05.05.2020
Informacja dotycząca segregacji odpadów komunalnych sporządzona przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko
Gmina

Miedzynarodowy Dzień Strażaka

04.05.2020

Z okazji Dnia Świętego Floriana wszystkim strażakom, druhnom i druhom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, młodzieży z drużyn pożarniczych z Gminy Ostróda składam szczególne podziękowania za codzienną aktywność, edukację oraz bezinteresowną służbę w ochronie mienia i życia ludzkiego. Życzę bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwego powrotu z akcji ratowniczo – gaśniczych. Dziękuję za Waszą niewyczerpaną siłę i wytrwałość.

Z wyrazami szacunku i uznania
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Miedzynarodowy Dzień Strażaka