Aktualności

Gmina

Zmarł Honorowy Obywatel Gminy Ostróda – Edmund Kajetanek

09.07.2020

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Honorowego Obywatela Gminy Ostróda – Edmunda Kajetanka. Swoim życiem, pracą i społecznym działaniem dla dobra wspólnego śp. Edmund Kajetanek wniósł trwałe zasługi dla Gminy Ostróda. Był wspaniałą osobą, życzliwą i otwartą na sprawy ludzkie, dla której najważniejszy był drugi człowiek. Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Samborowie 11 lipca br. o godz. 1000

Zmarł Honorowy Obywatel Gminy Ostróda – Edmund Kajetanek
Gmina

2 miliony złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

08.07.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas odebrał od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego bon na ponad 2 miliony złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne. To środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in.  remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

2 miliony złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Gmina

Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy - Informacja

02.07.2020

Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy - Informacja
Gmina

Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda

30.06.2020

W sali konferencyjnej Hotelu Sajmino w Kajkowie odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023, podczas której rozpatrzony został Raport o stanie Gminy Ostróda za 2019 r., a także Rada Gminy Ostróda udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda
Gmina

Transmisja XXV Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 - 30 czerwca 2020 r. godz. 10:00

30.06.2020

Transmisja XXV Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 - 30 czerwca 2020 r. godz. 10:00
Gmina

U W A G A !!! Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Ostróda

28.06.2020
U W A G A !!!
 
Zmiana siedziby
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15
w gminie Ostróda

 

         Postanowieniem Nr 532-25/2020 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 18 czerwca 2020 r. na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., została dokonana  zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 15 w gminie Ostróda;
 
na siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15
     wyznaczono:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
ul. 11-ego listopada 39, 14-100 Ostróda.
U W A G A !!! Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Ostróda
Gmina

Zapraszamy na wybory 28 czerwca 2020 r. - Możemy otrzymać nowy wóz strażacki!!!

26.06.2020

Drodzy Mieszkańcy Gminy Ostróda, solidarnie weźmy udział w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki naszemu osobistemu udziałowi w wyborach i możliwości uzyskania największej frekwencji w województwie warmińsko – mazurskim mamy szansę na otrzymanie samochodu strażackiego o łącznej wartości 800 000 zł dla naszych druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zapraszamy na wybory 28 czerwca 2020 r. - Możemy otrzymać nowy wóz strażacki!!!
Gmina

Transmisja Komisji Wspólnych Gminy Ostróda dnia 26.06.2020 godz. 13:00

26.06.2020

Transmisja Komisji Wspólnych Gminy Ostróda dnia 26.06.2020 godz. 13:00