Inwestycje gminne

obrazek news
Inwestycje gminne

Remont drogi gminnej

02.11.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 153056N Kajkowo – ul. Henrykowska”. Inwestycja obejmowała zakresem wykonanie ok. 212mb jezdni o nawierzchni z kostki betonowej z przeznaczeniem pod ruch kategorii KR-2 wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową. W celu poprawy bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu z drogą powiatową powstało również przejście dla pieszych. Przebudowana droga zwiększy nie tylko bezpieczeństwo, ale i komfort życia mieszkańców. Koszt zadania wyniósł 382 674,16 zł brutto, a Wykonawcą była firma PHUP „CEZAR”.

Remont drogi gminnej
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowe wiaty autobusowe

09.10.2020

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie Ostróda wykonano perony autobusowe oraz postawiono nowe wiaty w m. Cibory, Zajączki, Miejska Wola i Glaznoty.

Nowe wiaty autobusowe
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowy chodnik w miejscowości Ostrowin

24.07.2020

Gmina Ostróda wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie wykonała remont ok. 240 mb chodnika w m. Ostrowin. Stare betonowe płyty zostały zamienione na kostkę typu polbruk. Koszt zadania po stronie Gminy Ostróda wyniósł 26 000,00 zł (w tym 20 000,00 to środki z funduszu sołeckiego).

Nowy chodnik w miejscowości Ostrowin
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa zatoki i peronu autobusowego w Lubajnach

24.07.2020

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie Ostróda wykonano peron autobusowy z kostki betonowej oraz postawiono wiatę autobusową w m. Lubajny w ciągu drogi powiatowej nr 1230N.

Przebudowa zatoki i peronu autobusowego w Lubajnach
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont skrzyżowania w miejscowości Ornowo

23.07.2020

W gminie Ostróda zakończył się remont skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową nr 1227N Ostróda-Brzydowo w miejscowości Ornowo. Zadanie polegało na położeniu nakładki z masy bitumicznej oraz wykonaniu poszerzenia zjazdu z kostki granitowej. Koszt zadania wyniósł 40 500,00 zł. Inwestycja przyczyni się to nie tylko do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi ,ale również estetyki wsi. 

Remont skrzyżowania w miejscowości Ornowo
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont drogi w Smykówku

20.07.2020

W miejscowości Smykówko wykonano remont drogi, polegający na ułożeniu masy bitumicznej na odcinku o długości ok. 200 mb. Koszt zadania wyniósł 68 880,00 zł.

Remont drogi w Smykówku
obrazek news
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury komunalnej

17.07.2020

W gminie Ostróda dokonano odbioru zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury komunalnej tj. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny za kwotę 806 800,04 zł. Wykonawcą w/w zadania było Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o.

Budowa infrastruktury komunalnej
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa nawierzchni drogi w Kajkowie

08.07.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację inwestycji, która dotyczy przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 153056N – ul. Henrykowska w m. Kajkowo. Zadanie obejmuje zakresem wykonanie ok. 212 mb. jezdni o nawierzchni z kostki betonowej z przeznaczeniem pod ruch KR-2 oraz budowę kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wykonany zostanie również chodnik, a w końcowym odcinku drogi plac do zawracania. Koszt zadania to 382 674,16 zł. Środki w całości pochodzą z budżetu gminy. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "CEZAR" Bogusława Zajkowska w siedzibą w Ostródzie.

Przebudowa nawierzchni drogi w Kajkowie
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa nawierzchni drogi w Klonowie

01.07.2020

Długo oczekiwana przez mieszkańców Klonowa przebudowa drogi w tym roku stanie się faktem. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153099N Klonowo - wieś”. Zadanie w całości sfinansowane jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach bezzwrotnego wsparcia finansowego. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja z Górki (Gmina Ostróda). Wartość inwestycji wynosi 560.905,51 zł brutto.

Przebudowa nawierzchni drogi w Klonowie
obrazek news
Inwestycje gminne

Konkursy dla obszarów wiejskich i sołectw rozstrzygnięte

25.06.2020

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego rozstrzygnął dwa konkursy istotne dla rozwoju obszarów wiejskich – „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla“ oraz „Małe granty sołeckie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego“. Dofinansowanie z terenu gminy Ostróda otrzymają:

  • Lipowo – wartość zadnia  24 800,00 zł, dofinansowanie 15 000,00 zł, wkład własny z funduszu sołeckiego 9 800,00 zł. Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu plaży w w/w miejscowości,
  • Lichtajny - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, wartość zadania 25 000,00 zł, dofinansowanie 20 000,00 zł, wkład własny z funduszu sołeckiego 5 000,00 zł.
Konkursy dla obszarów wiejskich i sołectw rozstrzygnięte