Inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Remont drogi gminnej w miejscowości Pietrzwałd

25.02.2020

W gminie Ostróda dokonano odbioru inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 153103N Pietrzwałd – Pietrzwałd wieś II wraz z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd”.  W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny o długości 216 mb z przeznaczeniem pod ruch KR-2 oraz kanalizację deszczową. Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi powstał próg zwalniający. Koszt inwestycji wyniósł 325 263,56 zł brutto.  Środki w wysokości 171 122,93 zł brutto pochodziły z dofinansowania w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont drogi gminnej w miejscowości Pietrzwałd
Inwestycje gminne

Remont drogi w miejscowości Lubajny

30.12.2019

W Gminie Ostróda wykonano remont drogi w m. Lubajny. Remont polegał na wykonaniu nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o długości około 80 mb i szerokości 5 m. Koszt remontu wyniósł 81 000,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków KOWR Oddziały Terenowego w Olsztynie.

Remont drogi w miejscowości Lubajny
Inwestycje gminne

Remont drogi w Warlitach Wielkich

20.12.2019

W Gminie Ostróda wykonano remont drogi w m. Warlity Wielkie, polegający na utwardzeniu nawierzchni jezdni destruktem i mieszanką stabilizacyjną. Koszt remontu wyniósł 75 000,00 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane przez KOWR Oddział Terenowy w Olsztynie.

Remont drogi w Warlitach Wielkich
Inwestycje gminne

Remont drogi w miejscowości Lubajny

17.12.2019

W miejscowości Lubajny w otoczeniu byłej zabudowy należącej do Państwowych Gospodarstw Rolnych wykonano remont drogi o długości ok. 110 mb i szerokości 4,3 mb. Koszt remontu wyniósł 68 000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie.

Remont drogi w miejscowości Lubajny
Inwestycje gminne

Remont drogi w miejscowości Gierłoż

17.12.2019

W gminie Ostróda wykonano remont drogi w m. Gierłoż. Remont odcinka o długości ok. 135 mb. polegał na utwardzeniu nawierzchni jezdni destruktem wraz z okrawężnikowaniem. Koszt remontu wyniósł 44 000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Olsztynie.

Remont drogi w miejscowości Gierłoż
Inwestycje gminne

Nowa wiata przystankowa w Starych Jabłonkach

16.12.2019

W Starych Jabłonkach w ciągu drogi krajowej nr 16, kierunek Olsztyn została zamontowana nowa wiata przystankowa. Koszt zakupu nowej wiaty wraz z montażem wyniósł 5 166,00 zł. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego Sołectwa Stare Jabłonki.

Nowa wiata przystankowa w Starych Jabłonkach
Inwestycje gminne

Remont zatoki autobusowej

16.12.2019

W Lubajnach wykonano remont zatoki autobusowej. Ustawiono również wiatę przystankową. Koszt remontu to 34 501,50 zł. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców korzystających z transportu publicznego.

Remont zatoki autobusowej
Inwestycje gminne

I etap oświetlenia w Szafrankach już za nami

05.12.2019

W gminie Ostróda wykonano oświetlenie uliczne ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Szafranki. Koszt inwestycji wyniósł 78 052,73zł  etap I. W ramach zadania wykonano:
- dokumentację techniczną
- ustawiono 11 słupów i zamontowano 22 szt kompletnych opraw oświetlenia ulicznego LED na długości 420m.

I etap oświetlenia w Szafrankach już za nami
Inwestycje gminne

Remont drogi w Starych Jabłonkach

19.11.2019

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 153070N – ul. Kościelna w m. Stare Jabłonki”. Remont polegał na utwardzeniu nawierzchni jezdni i zjazdów destruktem wraz okrawężnikowaniem. Długość wyremontowanego odcinka drogi to około 270 mb. Koszt remontu wyniósł 110 000,00 zł.

Remont drogi w Starych Jabłonkach
Inwestycje gminne

Podpisanie umowy

06.11.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153103N Pietrzwałd – wieś II wraz z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „CEZAR” z siedzibą w Ostródzie. Inwestycja będzie wykonywana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji to 315 263,56 zł. W ramach inwestycji wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej z przeznaczeniem pod ruch KR-2.

Podpisanie umowy