Inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Smykówko dofinansowane w ramach konkursu - Małe Granty Sołeckie

06.09.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisali umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  poprzez budowę strefy integracji rodzinnej w Sołectwie Smykówko”.

Smykówko dofinansowane w ramach konkursu - Małe Granty Sołeckie
Inwestycje gminne

Dofinansowanie dla gminy Ostróda na przebudowę drogi Morliny-Tyrowo

15.06.2018

Projekt Gminy Ostróda został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Dzięki wsparciu rządu możliwa będzie realizacja inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Morliny-Tyrowo. Szacowana wartość całkowita zadania to 1 874 754,84 zł. Dofinansowanie, jakie otrzyma Gmina Ostróda to 1 498 803,87 zł. Zainteresowanie tym programem było bardzo duże. Do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły aż 134 wnioski. W skali całego województwa w ramach tego programu zrealizowanych zostanie 27 inwestycji.

Dofinansowanie dla gminy Ostróda na przebudowę drogi Morliny-Tyrowo
Inwestycje gminne

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej

06.06.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzewie etap II. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Dębowa i ul. Świetlińska w Kajkowie".

 

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej
Inwestycje gminne

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Idzbark

05.06.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację inwestycji pn: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Idzbark kol.” Wykonawcą w/w zadania będzie Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego za łączną kwotę brutto: 125 788,95zł. Zadanie finansowane ze środków Gminy Ostróda.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Idzbark
Inwestycje gminne

Podpisanie umowy na przebudowę nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kajkowie

05.04.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie.

Podpisanie umowy na przebudowę nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kajkowie
Inwestycje gminne

Podpisanie umów na budowę kanalizacji w miejscowościach Kajkowo i Idzbark kol.

21.12.2017

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał dwie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Kajkowo ul. Polna oraz budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Idzbark kolonia etap I.

Podpisanie umów na budowę kanalizacji w miejscowościach Kajkowo i Idzbark kol.
Inwestycje gminne

Podpisanie umowy na realizację inwestycji w miejscowości Kajkowo

24.07.2017

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizacje inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo”. Wartość kontraktu wynosi 1 476 000,00zł. Zadanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019. Wykonawcą w/w inwestycji będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  ,,ZIEJA”.

 

Podpisanie umowy na realizację inwestycji w miejscowości Kajkowo
Inwestycje gminne

Nowe chodniki w Gminie Ostróda

24.07.2017

Pora wakacyjna to okres wzmożonych remontów. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z roku na rok wzrasta ilość metrów wybudowanych chodników. Aktualnie ukończono remonty ciągów pieszych powstałych w następujących miejscowościach:

Nowe chodniki w Gminie Ostróda
Inwestycje gminne

Miejscowość Kątno z nową infrastrukturą sanitarną

19.12.2016

Wójt Gminy Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy jednorodzinnej w m. Kątno / Kątno etap II ”.
Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. Całkowita wartość zadania to 260 499,86 zł. Zadanie finansowane ze środków Gminy Ostróda.

Miejscowość Kątno z nową infrastrukturą sanitarną
Inwestycje gminne

Nowa droga w miejscowości Międzylesie już gotowa

25.10.2016

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy to jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez władze gminy. 25 października br. oficjalnie do użytku zostały oddane ulice Jeziorna, Jagodowa i Gajowa w miejscowości Międzylesie. Uroczystego otwarcia dokonali Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, Starosta Powiatu Ostródzkiego Andrzej Wiczkowski oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego z Brodnicy, które było realizatorem inwestycji.

Nowa droga w miejscowości Międzylesie już gotowa