Inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości wysoka wieś etap II

22.06.2010

Dnia 22 czerwca 2010 roku dokonano odbioru kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Wieś etap II. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania, którym zostało Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych Sp. z o.o. w Olsztynie. Środki finansowe zabezpieczyła Gmina Ostróda oraz Hotel SPA Dr Irena Eris.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości wysoka wieś etap II
Inwestycje gminne

Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Durągu

10.05.2010

6 maja 2010 roku odebrano sale gimnastyczną przy Gimnazjum w Durągu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD Sp. z o.o. w Ostródzie. Wartość inwestycji według umowy zawartej z wykonawcą wyniosła 1 802 117,78 zł brutto w tym 400 tys. zł ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Durągu
Inwestycje gminne

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu

18.12.2009

Trwa budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu. Inwestycja obejmuje salę gimnastyczną o wymiarach 12x24m, salę do ćwiczeń korekcyjnych, szatnie z węzłami sanitarnymi dla dziewcząt i chłopców, sanitariaty ogólnodostępne dla gości i dla personelu, sanitariat dla osób niepełnosprawnych, pokój nauczyciela WF z magazynkiem na sprzęt sportowy, gabinet pielęgniarki szkolnej, świetlicę szkolną oraz dodatkową salę dydaktyczną.

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu
Inwestycje gminne

Dobudowa części socjalnej do sali gimnastycznej SP w Zwierzewie

18.12.2009

Dnia 15 grudnia 2009 roku miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. „Dobudowa części socjalnej do sali gimnastycznej SP w Zwierzewie”. Najmłodsi mieszkańcy Zwierzewa mogą teraz uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego w nowych, lepszych warunkach.

Dobudowa części socjalnej do sali gimnastycznej SP w Zwierzewie
Inwestycje gminne

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Wieś-etap II

08.12.2009

8 grudnia 2009 roku w Urzędzie Gminy Ostróda została podpisana umowa  na realizację zadania ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Wieś - etap II”. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową wyznaczony został na 31 maja 2010 roku.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Wieś-etap II
Inwestycje gminne

Modernizacja drogi gminnej Samborowo-Gierłoż-II etap

08.12.2009

W dniu 7 grudnia 2009 roku o godz. 14:00 odbył się odbiór długo oczekiwanej przez samorząd i mieszkańców Gminy Ostróda inwestycji pn. „ Modernizacja drogi gminnej Samborowo - Gierłoż - etap II”. Uroczystego przecięcia wstęgidokonali Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin, Przewodniczący Rady Gminy Roman Nowakowski, sołtysi wsi Samborowo i Gierłoż oraz Wojewoda Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marian Podziewski. Następnie Ks. Krzysztof Górny poświęcił nowo wyremontowaną drogę gminną.

Modernizacja drogi gminnej Samborowo-Gierłoż-II etap
Inwestycje gminne

„ Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark - II etap”.

26.11.2009

21 września 2009 roku o godz. 14:30 miało miejsce uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Idzbark w związku z zakończeniem inwestycji pn. „ Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark - II etap”.

„ Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark - II etap”.
Inwestycje gminne

Nowy samochód dla policji ostródzkiej

19.08.2009

Dnia 14 sierpnia 2009 roku o godz. 12:00 miało miejsce uroczyste przekazanie samochodu na potrzeby policji ostródzkiej. Nieoznakowany Fiat Bravo został zakupiony przy pomocy samorządu Gminy Ostróda.

Nowy samochód dla policji ostródzkiej
Inwestycje gminne

Remont ulicy Szkolnej w Samborowie

18.08.2009

Dnia 5 sierpnia 2009 r. miał miejsce odbiór remontowanego odcinka nawierzchni drogi przy ulicy Szkolnej w miejscowości Samborowo przy udziale Wójta Gminy Ostróda.

Remont ulicy Szkolnej w Samborowie
Inwestycje gminne

Remont drogi na odcinku droga krajowa Nr 7 - Wyżnice

30.06.2009

Remont drogi na odcinku droga krajowa Nr 7 - Wyżnice