Inwestycje unijne

Inwestycje unijne

Centra Aktywności Społecznej w Gminie Ostróda – umowy już podpisane

12.04.2017

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej”. Wykonawcy zadania zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego:

Centra Aktywności Społecznej w Gminie Ostróda – umowy już podpisane
Inwestycje unijne

Innowacyjne Centra Aktywności Społecznej w Gminie Ostróda

17.02.2017

Gmina Ostróda przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji współfinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych pn. „Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej”. Całkowita wartość projektu to: 1 274 303,23 zł, w tym na sfinansowanie prac budowlanych przewidziano 1 084 803.22, pozostała kwota przeznaczona zostanie na doposażenie remontowanych świetlic w meble, sprzęt multimedialny oraz AGD. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych stanowi aż 82%.

Innowacyjne Centra Aktywności Społecznej w Gminie Ostróda
Inwestycje unijne

Milion złotych środków unijnych na rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Ostróda

13.02.2017

Gmina Ostróda w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej uzyskała dofinansowanie projektu pt. „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”.

Milion złotych środków unijnych na rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Ostróda
Inwestycje unijne

Ponad milion złotych z Unii Europejskiej dla gminy Ostróda

30.12.2016

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin 29 grudnia br. w Olsztynie podpisali umowę na realizację projektu pn. „Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej”. Pozyskane środki pochodzą z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji zgodnie z umową wynosi 1 274 303,23zł z czego wsparcie ze środków Unii Europejskiej to aż 82%, czyli 1 044 928,65zł.
 

Ponad milion złotych z Unii Europejskiej dla gminy Ostróda
Inwestycje unijne

Projekt na ponad milion złotych Gminy Ostróda na I miejscu listy rankingowej

25.11.2016

To już pewne. Gmina Ostróda otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej. Całkowity koszt inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 1 274 303,23zł z czego wsparcie ze środków Unii Europejskiej to aż 82%.

Projekt na ponad milion złotych Gminy Ostróda na I miejscu listy rankingowej
Inwestycje unijne

Zdążyć przed zimą! - Termomodernizacja obiektów oświatowych.

15.10.2015

Tak wyglądają obecnie wyremontowane budynki oświatowe:

Zdążyć przed zimą! - Termomodernizacja obiektów oświatowych.
Inwestycje unijne

odbiór inwestycji pn: „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”

20.08.2015

W piątek  31 lipca 2015 r. miał miejsce odbiór końcowy inwestycji pn: „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” . Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Umowę z wykonawcą na realizację inwestycji Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas podpisał dnia 5 marca 2014 r. Łączna wartość całego zakresu prac wyniosła 7 999 920 PLN.

odbiór inwestycji pn: „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”
Inwestycje unijne

Strefa Przedsiębiorczości w Gminie Ostróda

05.05.2015

{edocs}2015/Gmina_Ostroda_30_04.pdf,570,410,link{/edocs}

Strefa Przedsiębiorczości w Gminie Ostróda
Inwestycje unijne

GMINA OSTRÓDA DBA O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW I EKOLOGIĘ

02.12.2014

W Pietrzwałdzie odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W przekazaniu samochodu udział wzięli Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i Wicemarszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Związku OSP RP, delegacje wszystkich OSP z terenu Gminy Ostróda wraz z pocztami sztandarowymi oraz licznie zebrani mieszkańcy Pietrzwałdu i okolicznych miejscowości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym. Następnie zebrani udali się na plac przed remizą gdzie samochód został przekazany dla druhów z OSP w Pietrzwałdzie.

GMINA OSTRÓDA DBA O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW I EKOLOGIĘ
Inwestycje unijne

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

28.11.2014

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Ostróda

Dobiegły końca prace nad realizacją inwestycji ,,Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zajączki” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.” Jest to kolejna inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pozwalająca na kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy