Inwestycje unijne

Inwestycje unijne

Myśl globalnie, działaj lokalnie! Następne inwestycje w Gminie Ostróda!

04.05.2017

 

Gmina Ostróda pozyskała kolejne dofinansowanie na inwestycje. Tym razem do budżetu gminy trafiło ponad 200 000,00zł. Wczoraj Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gmina Ostróda Teresa Ołowska podczas uroczystej gali w Olsztynie podpisali z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę na realizację operacji pn. ”Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek” w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Przedmiotem inwestycji  będzie przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Glaznoty i Grabinek na potrzeby działalności kulturalnej i społecznej.

Myśl globalnie, działaj lokalnie! Następne inwestycje w Gminie Ostróda!
Inwestycje unijne

Centra Aktywności Społecznej w Gminie Ostróda – umowy już podpisane

12.04.2017

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej”. Wykonawcy zadania zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego:

Centra Aktywności Społecznej w Gminie Ostróda – umowy już podpisane
Inwestycje unijne

Innowacyjne Centra Aktywności Społecznej w Gminie Ostróda

17.02.2017

Gmina Ostróda przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji współfinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych pn. „Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej”. Całkowita wartość projektu to: 1 274 303,23 zł, w tym na sfinansowanie prac budowlanych przewidziano 1 084 803.22, pozostała kwota przeznaczona zostanie na doposażenie remontowanych świetlic w meble, sprzęt multimedialny oraz AGD. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych stanowi aż 82%.

Innowacyjne Centra Aktywności Społecznej w Gminie Ostróda
Inwestycje unijne

Milion złotych środków unijnych na rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Ostróda

13.02.2017

Gmina Ostróda w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej uzyskała dofinansowanie projektu pt. „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”.

Milion złotych środków unijnych na rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Ostróda
Inwestycje unijne

Ponad milion złotych z Unii Europejskiej dla gminy Ostróda

30.12.2016

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin 29 grudnia br. w Olsztynie podpisali umowę na realizację projektu pn. „Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej”. Pozyskane środki pochodzą z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji zgodnie z umową wynosi 1 274 303,23zł z czego wsparcie ze środków Unii Europejskiej to aż 82%, czyli 1 044 928,65zł.
 

Ponad milion złotych z Unii Europejskiej dla gminy Ostróda
Inwestycje unijne

Projekt na ponad milion złotych Gminy Ostróda na I miejscu listy rankingowej

25.11.2016

To już pewne. Gmina Ostróda otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej. Całkowity koszt inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 1 274 303,23zł z czego wsparcie ze środków Unii Europejskiej to aż 82%.

Projekt na ponad milion złotych Gminy Ostróda na I miejscu listy rankingowej
Inwestycje unijne

Zdążyć przed zimą! - Termomodernizacja obiektów oświatowych.

15.10.2015

Tak wyglądają obecnie wyremontowane budynki oświatowe:

Zdążyć przed zimą! - Termomodernizacja obiektów oświatowych.
Inwestycje unijne

odbiór inwestycji pn: „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”

20.08.2015

W piątek  31 lipca 2015 r. miał miejsce odbiór końcowy inwestycji pn: „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” . Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Umowę z wykonawcą na realizację inwestycji Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas podpisał dnia 5 marca 2014 r. Łączna wartość całego zakresu prac wyniosła 7 999 920 PLN.

odbiór inwestycji pn: „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”
Inwestycje unijne

Strefa Przedsiębiorczości w Gminie Ostróda

05.05.2015

{edocs}2015/Gmina_Ostroda_30_04.pdf,570,410,link{/edocs}

Strefa Przedsiębiorczości w Gminie Ostróda
Inwestycje unijne

GMINA OSTRÓDA DBA O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW I EKOLOGIĘ

02.12.2014

W Pietrzwałdzie odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W przekazaniu samochodu udział wzięli Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i Wicemarszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Związku OSP RP, delegacje wszystkich OSP z terenu Gminy Ostróda wraz z pocztami sztandarowymi oraz licznie zebrani mieszkańcy Pietrzwałdu i okolicznych miejscowości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym. Następnie zebrani udali się na plac przed remizą gdzie samochód został przekazany dla druhów z OSP w Pietrzwałdzie.

GMINA OSTRÓDA DBA O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW I EKOLOGIĘ