Inwestycje unijne

Inwestycje unijne

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

28.11.2014

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Ostróda

Dobiegły końca prace nad realizacją inwestycji ,,Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zajączki” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.” Jest to kolejna inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pozwalająca na kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Inwestycje unijne

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Ostróda

09.07.2014

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Ostróda
Inwestycje unijne

KOLEJNA INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

22.01.2013

21 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę o dofinansowanie projektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Reszki, Gruda, Turznica”.

KOLEJNA INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Inwestycje unijne

otwarcie placu zabaw w miejscowości Ostrowin

04.09.2012

28 sierpnia 2012r. Wójt Gminy Ostróda Bogdan Bartnicki dokonał uroczystego otwarcia placu zabaw w Ostrowinie. W uroczystości obok zaproszonych gości udział wzięli najmłodsi mieszkańcy Ostrowina i okolic, którzy oprócz zabawy na nowo oddanym placu mieli możliwość uczestniczenia w licznych konkurencjach i rozgrywkach sportowych. Na dzieci czekało ponadto ognisko, słodki poczęstunek oraz przejażdżka powozem. 

otwarcie placu zabaw w miejscowości Ostrowin
Inwestycje unijne

kolejne dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 dla gminy Ostróda

12.06.2012

6 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin podpisał aż 5 umów o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Złożone w grudniu 2011r. wnioski o dofinansowanie zostały rekomendowane na wysokich miejscach listy rankingowej przez Radę Związku Stowarzyszeń ,,Kraina Drwęcy i Pasłęki” już na początku bieżącego roku, a obecnie uzyskały pozytywną ocenę wydaną przez Urząd Marszałkowski.

kolejne dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 dla gminy Ostróda
Inwestycje unijne

Remonty świetlic wiejskich

08.05.2012

Wójt Gminy Ostroda podpisał umowy z poszczególnymi wykonawcami  na realizację inwestycji ,,Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin, Gmina Ostróda” w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013.

Remonty świetlic wiejskich
Inwestycje unijne

odbiór inwestycji ,,Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w m. Wałdowo”

07.02.2012

14 października br. przy udziale Wójta Gminy Ostróda, Wykonawcy - Firmy Drozd Centrum Techniki mgr. inż. Adam Nowosad oraz Komisji Odbiorowej  dokonano odbioru końcowego inwestycji ,,Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w m. Wałdowo” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

odbiór inwestycji ,,Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w m. Wałdowo”
Inwestycje unijne

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w m. Wałdowo

07.02.2012

W  dniu 26 lipca 2011r. w Ostródzie  Wójt Gminy Ostróda w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego   podpisał umowę z Firmą Drozd Centrum Techniki mgr. inż. Adam Nowosad  na realizację inwestycji ,,Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w m. Wałdowo”, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową wynosi 60 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. Wartość podpisanej umowy wynosi 157.153,45zł.

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w m. Wałdowo
Inwestycje unijne

podpisanie umowy o dofinansowanie

07.02.2012

20 czerwca 2011r. Wójt Gminy Ostróda podpisał umowę w ramach PROW na lata 2007-2013  w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na realizację inwestycji ,,Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w m. Wałdowo”. Zgodnie z zapisami umowy dofinansowanie wyniesie 146.12,00zł jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

podpisanie umowy o dofinansowanie
Inwestycje unijne

ogólnodostępny kompleks sportowo- rekreacyjny „Moje Boisko – Orlik 2012”

23.12.2011

Mieszkańcy Gminy Ostróda otrzymali świąteczny prezent w postaci nowo-powstałego, ogólnodostępnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Jest to pierwszy taki obiekt na terenie  gminy. Został wybudowany w zaledwie cztery miesiące, nieopodal Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w miejscowości Samborowo. Do dyspozycji mieszkańców oddano boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej oraz budynek sanitarno – szatniowy.

ogólnodostępny kompleks sportowo- rekreacyjny „Moje Boisko – Orlik 2012”