Inwestycje unijne

Inwestycje unijne

Ogólnodostępna plaża rekreacyjna w Starych Jabłonkach

09.07.2010

Ogólnodostępna plaża rekreacyjna w Starych Jabłonkach została oddana do użytku. Jest to doskonały teren na spędzenie wolnego czasu zarówno dla mieszkańców jak i turystów na świeżym powietrzu nad brzegiem jeziora. Pomimo tego, iż plaża nie posiada kąpieliska jest to idealne miejsce na zażywanie słonecznych kąpieli w letnie dni z przyjaciółmi i z rodziną oraz spotkań przy grillu czy ognisku. Nowo-zagospodarowane miejsce wypoczynku z pewnością poprawi infrastrukturę turystyczną miejscowości.

Ogólnodostępna plaża rekreacyjna w Starych Jabłonkach
Inwestycje unijne

Urządzenie ogólnodostepnych plaż w miejscowości Kątno, Stare Jabłonki

08.07.2010

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, gmina Ostróda:” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013. Wszystkie rozwiązania przyjęte dla inwestycji spełniają wymogi wynikające z europejskich i polskich norm, w szczególności budowlanych oraz przepisów ochrony środowiska. Prace związane z zagospodarowaniem plaż doprowadza do utworzenia nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury turystycznej.

Urządzenie ogólnodostepnych plaż w miejscowości Kątno, Stare Jabłonki
Inwestycje unijne

Podpisanie umowy

12.05.2010

W dniu 11 maja 2010 roku została podpisana umowa na realizację inwestycji infrastrukturalnej w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda. Prace związane z przygotowaniem projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I” trwały 2 lata.

Podpisanie umowy
Inwestycje unijne

Podpisanie umowy

13.04.2010

W dniu 12 kwietnia 2010r. została podpisana umowa na realizację największego, jak dotąd zadania inwestycyjnego
w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostróda.

Podpisanie umowy
Inwestycje unijne

Otwarcie pracowni w Szkole Podstawowej w Szyldaku

25.01.2010

22 stycznia 2010 roku miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Szyldaku. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin.

Otwarcie pracowni w Szkole Podstawowej w Szyldaku
Inwestycje unijne

Otwarcie pracowni w Szkole Podstawowej w Brzydowie

25.01.2010

20 stycznia 2010 roku miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej
w Brzydowie. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin.

Otwarcie pracowni w Szkole Podstawowej w Brzydowie
Inwestycje unijne

Kolejna inwestycja finansowana ze środków UE !!!. Tym razem pozyskano 4 mln zł. !!!

20.01.2010

18 stycznia 2010 roku Wójt Gminy Ostróda podpisał umowę z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie o dofinansowanie projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej w Lubajnach etap II i Zwierzewo etap I” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 2013. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 7.054.681 zł, natomiast dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 4.000.000 zł.

Kolejna inwestycja finansowana ze środków UE !!!. Tym razem pozyskano 4 mln zł. !!!
Inwestycje unijne

Otwarcie pracowni w Gimnazjum w Durągu

20.01.2010

19 stycznia 2010 roku miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni językowej w Gimnazjum w Durągu. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin, zaś Ks. Zbigniew Błaszkowski dokonał poświęcenia pracowni. W ramach dofinansowania z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w Durągu utworzono pracownie językową na 25 stanowiska dla uczniów i 1 stanowisko dla nauczyciela, jak również rzutnik multimedialny i ekran.

Otwarcie pracowni w Gimnazjum w Durągu
Inwestycje unijne

Otwarcie pracowni w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie

15.01.2010

14 stycznia 2010 roku miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin. W ramach dofinansowania z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w Pietrzwałdzie utworzono pracownie językową na 24 stanowiska dla uczniów i 1 stanowisko dla nauczyciela, jak również rzutnik multimedialny i ekran.

Otwarcie pracowni w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie
Inwestycje unijne

Otwarcie pracowni w Zespole Szkół w Samborowie

13.01.2010

12 stycznia 2010 roku miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni komputerowej i językowej w Zespole Szkół w Samborowie. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin.

Otwarcie pracowni w Zespole Szkół w Samborowie