Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

10.10.2019
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 10 października 2019 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Brzydowie na realizację zadania publicznego pn.: „Dzień Seniora w Brzydowie” z pominięciem otwartego konkursu ofert.
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.

19.07.2019

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 127/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 lipca 2019 r. na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 t.j.).

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego

26.06.2019
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 t.j.)
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

09.04.2019
    Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Foto „OLA” na realizację zadania publicznego pn.: „Udział w międzynarodowym turnieju Cornacchia World Cup w Pordenone” z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI OGŁOSZENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 R.

25.02.2019
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI OGŁOSZENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 R.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.

25.02.2019
    Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 20 lutego 2019 r. na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego pn.: Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie.

31.01.2019

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego pn.: Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.

31.01.2019

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2019 r. na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Fundusz Stypendialny Równe Szanse

31.01.2019

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2019 r. na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Fundusz Stypendialny Równe Szanse
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie dotyczące braku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019 - 2021

31.01.2019
Ogłoszenie dotyczące braku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019 - 2021