Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w latach 2019-2021

07.01.2019
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w latach 2019-2021
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

07.01.2019

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

28.12.2018

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 189/2018 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2018 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

06.12.2018

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

11.09.2018

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), informujemy, że 7 września 2018 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda w Brzydowie na realizację zadania publicznego pt.: „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne przestrzeni publicznej w miejscowości Nowe Siedlisko " z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

11.09.2018

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), informujemy, że 5 września 2018 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia Durąg XXII wieku w Durągu na realizację zadania publicznego pt.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Durąg" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

11.09.2018

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), informujemy, że 3 września 2018 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kreatywny Spinacz w Samborowie na realizację zadania publicznego pt.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Samborowo poprzez przebudowę placu zabaw" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

07.08.2018

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 109/2018 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2018 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 r.

12.07.2018

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 r.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

23.01.2018

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2018 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.