Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI OGŁOSZENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 R.

25.02.2019
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI OGŁOSZENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 R.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.

25.02.2019
    Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 20 lutego 2019 r. na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego pn.: Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie.

31.01.2019

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego pn.: Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.

31.01.2019

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2019 r. na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Fundusz Stypendialny Równe Szanse

31.01.2019

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2019 r. na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Fundusz Stypendialny Równe Szanse
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie dotyczące braku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019 - 2021

31.01.2019
Ogłoszenie dotyczące braku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019 - 2021
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w latach 2019-2021

07.01.2019
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w latach 2019-2021
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

07.01.2019

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

28.12.2018

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 189/2018 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2018 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

06.12.2018

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego