Organizacje pozarządowe - Konkursy

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2017 r.

21.11.2016

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2017 r.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

08.11.2016

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że 4 listopada 2016 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Wieś Jabłkowych Smaków” na realizację zadania publicznego pt.: „WIR czyli Wiejski Inkubator Rozwoju partnerstwem godnym naśladowania” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

23.09.2016

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że 23 września 2016 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ostródzkiego Klubu Piłki Ręcznej ORKAN Ostróda na realizację zadania publicznego pt.: "Zajęcia piłki ręcznej dla młodzieży - Ręcznej - tak, uzależnieniom - nie” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

17.03.2016

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że 10 marca 2016 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich na realizację zadania publicznego pt. „MODELowe Środowiska Lokalne w Gminie Ostróda” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 r.

14.01.2016

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2016 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 r.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r.

12.01.2016

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 197/2015 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2016r.

30.12.2015

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 197/2015 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 29      grudnia 2015 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych:

1. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie,

2. Prowadzenie Informacji Turystycznej.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2016r.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016

22.12.2015

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

14.12.2015

W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

09.12.2015

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że 7 grudnia 2015 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich na realizację zadania publicznego pt. „MODELowe Środowiska Lokalne w Gminie Ostróda” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego