obrazek news
Oświata

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

31.05.2012

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
obrazek news
Oświata

nadanie imienia Gimnazjum w Lipowie

08.05.2012

Społeczność szkolna Gminy Ostróda świętowała wielką uroczystość, a mianowicie nadanie imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Lipowie oraz poświęcenie sztandaru szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą z udziałem pocztów sztandarowych w Kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Reszkach celebrowaną przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Wojciecha Ziembę.

nadanie imienia Gimnazjum w Lipowie
obrazek news
Oświata

"pokaż na co cię stać"

30.01.2012

Stowarzyszenie ,, Pomoc Dzieciom Potrzebującym” w Ostródzie w partnerstwie z Gminą Ostróda  we wrześniu rozpoczęło realizację  projektu pod tytułem ,, Pokaż na co cię stać!” Projekt współfinansowany jest  przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

"pokaż na co cię stać"
obrazek news
Oświata

„Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda”

09.11.2011

W placówkach oświatowych na terenie gminy Ostróda rozpoczęła się realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych  oraz wsparcie szkół podstawowych w realizacji założeń nowej podstawy programowej, która kładzie nacisk na indywidualizację pracy z uczniem, naukę zgodną z potrzebami dziecka, jego zainteresowaniami, a także możliwościami.

„Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda”
obrazek news
Oświata

gminny dzień edukacji narodowej

18.10.2011

14 października 2011r. w Szkole Podstawowej w Brzydowie  odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. W czasie uroczystości, Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin wręczył dyrektorom oraz nauczycielom gminnych placówek oświatowych nagrody za  zaangażowanie, pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz za tworzenie dobrej jakości pracy szkół. W związku z nadaniem stopnia nauczyciela mianowanego 4 nauczycieli złożyło ślubowanie, po którym Wójt Gminy wręczył akty nadania.

gminny dzień edukacji narodowej
obrazek news
Oświata

"Pokaż na co się stać!"

14.10.2011

Stowarzyszenie ,,Pomoc Dzieciom Potrzebującym” w Ostródzie w partnerstwie z Gminą Ostróda  we wrześniu rozpoczęło realizację  projektu pod tytułem ,,Pokaż na co cię stać !” Projekt współfinansowany jest  przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

"Pokaż na co się stać!"
obrazek news
Oświata

Gminna inauguracja roku szkolnego 2011/2012

03.10.2011

Tradycyjnie na początku września w Zwierzewie miała miejsce uroczysta Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012. W uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny licznie wzięli udział zaproszeni goście. Początek września to okres szczególnie ważny dla całej społeczności szkolnej - uczniów, ich rodzin, nauczycieli, pracowników szkół oraz wszystkich osób związanych zawodowo i emocjonalnie z oświatą.

Gminna inauguracja roku szkolnego 2011/2012
obrazek news
Oświata

zakończenie roku szkolnego 2010/2011

04.07.2011

W palcówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2010/2011. Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy i wysiłku, ale także sukcesów i radości. Są one zasługą uczniów i nauczycieli. Uczniowie odebrali świadectwa, które są uhonorowaniem ich pracy. Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin życzy wszystkim uczniom jak również gronu pedagogicznemu zasłużonego odpoczynku i radosnych przeżyć podczas wakacji oraz szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu.

zakończenie roku szkolnego 2010/2011
obrazek news
Oświata

wiosenne porządki w Idzbarku

28.04.2011

15 i 18 kwietnia 2011 roku uczniowie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzbarku wraz z opiekunami, korzystając z pięknej pogody rozpoczęli wiosenne porządki w miejscowości Idzbark. W ramach akcji wysprzątana została cała trasa od Oberży Mariaszek do Idzbarka, obydwa rowy melioracyjne, cała dolna ulica, cmentarz oraz duża część drogi w stronę Starych Jabłonek.

wiosenne porządki w Idzbarku
obrazek news
Oświata

występ zespołu reprezentacyjnego wojska polskiego

12.04.2011

5 kwietnia 2011r. w Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu miał miejsce występ Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Zespół Wojska Polskiego odwołuje się do wielkiej tradycji narodowo-patriotycznej, która rozwijała się w duchu chrześcijaństwa. Repertuar muzyki sakralnej stanowią utwory o tematyce religijnej, począwszy od Bogurodzicy po msze i pieśni kościelne. Artyści w mundurach występują także w kościołach biorąc udział w różnotematycznych uroczystościach narodowych i religijnych. Swoją działalnością Zespół od ponad 60-ciu lat ukazuje bogactwo kultury narodowej oraz innych państw cudzoziemskich. Upowszechnia ją w środowisku wojskowym i cywilnym - w kraju oraz poza jego granicami.

występ zespołu reprezentacyjnego wojska polskiego