obrazek news
Oświata

Narodowe Czytanie w Gminie Ostróda

17.11.2021
„Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, była lekturą jubileuszowej X odsłony Narodowego Czytania. Z wielką satysfakcją odnotowujemy udział
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie,
- Szkoły Podstawowej im Żołnierza Polskiego w Durągu,
- Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie,
- Szkoły Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie,
- Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie,
- Szkoły Podstawowej w Szyldaku,
- Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach
w tegorocznej edycji, który został zauważony i nagrodzony podziękowaniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polski oraz pięknym wydaniem książki Gabrieli Zapolskiej „ Moralność Pani Dulskiej” .
Narodowe Czytanie w Gminie Ostróda
obrazek news
Oświata

ZASADZENIE ŚWIERKA PAPIESKIEGO W SAMBOROWIE

22.10.2021

Społeczność Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie w szczególny sposób uczciła osobę Jana Pawła II poprzez posadzenie w bliskim otoczeniu  szkoły Świerka Papieskiego. Świerk to drzewo, które istnieje w dziejach ludzkości od 300 milionów lat. Dostosował się do zmiennych warunków i przetrwał. Symbolizuje nadzieję, wiarę i odwagę. Nam będzie przypominał o ważnych, ewangelicznych wartościach, o których nauczał nasz polski papież.

ZASADZENIE ŚWIERKA PAPIESKIEGO W SAMBOROWIE
obrazek news
Oświata

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2021

Dzień Edukacji Narodowej to czas podsumowań i podziękowań pracownikom oświaty za ich pracę dydaktyczno - wychowawczą, godną naśladowania postawę i zaangażowanie.

Podczas tegorocznych obchodów Gminnego Dnia Edukacji Narodowej spotkali się dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda oraz zaproszeni goście. Uroczystość swoją obecnością uświetnili licznie zebrani goście, przedstawiciele Samorządu Gminy Ostróda oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas złożył życzenia wszystkim pracownikom gminnej oświaty oraz podziękował za zaangażowanie w pracę, trud włożony w edukację oraz konsekwencję w nauczaniu i wychowywaniu młodych pokoleń. Podczas uroczystości dyrektorzy i nauczyciele otrzymali wyróżnienia za całokształt pracy dydaktycznej.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej
obrazek news
Oświata

Ogólnopolski konkurs „Dziedzictwo Żołnierzy Wyklętych, ich wpływ na współczesne pokolenie i postawy młodzieży”

07.10.2021

Dwie uczennice klasy VIIIa Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie w czerwcu 2021 roku wzięły udział w ogólnopolskim konkursie „Dziedzictwo Żołnierzy Wyklętych, ich wpływ na współczesne pokolenie i postawy młodzieży”. Celem konkursu było przybliżenie postaci i losów Żołnierzy Wyklętych oraz ich roli w walce o wolną i niepodległą Polskę, uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych oraz podziemia niepodległościowego w Polsce w 75. Rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”, ukazanie dziedzictwa Żołnierzy Wyklętych oraz ich roli i wpływu na współczesne postawy młodzieży, inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi, kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec historii i zjawisk kultury, propagowanie wartości oraz postaw obywatelskich i patriotycznych.

Praca plastyczna Zuzanny Szauer zajęła II miejsce w kategorii wiekowej klas VII-VIII, a praca literacka napisana przez Nicol Chrostowską zdobyła wyróżnienie w kategorii wiekowej klas VII-VIII.

Ogólnopolski konkurs „Dziedzictwo Żołnierzy Wyklętych, ich wpływ na współczesne pokolenie i postawy młodzieży”
obrazek news
Oświata

„BYĆ JAK ONA ...”- VII EDYCJA

07.10.2021

Uczniowie klasy VIIa z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „BYĆ JAK ONA  ...”- VII EDYCJA organizowanym przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom. Celem konkursu była popularyzacja postaci Ireny Sendler, zainteresowanie uczniów historią bohaterki, która z narażeniem życia uratowała ponad 2500 dzieci. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu portretu Ireny Sendler, opisu działań podjętych przez bohaterkę oraz przeprowadzeniu lekcji przybliżającej postać Ireny Sendler. Wysłana praca konkursowa zajęła I miejsce w kategorii „Przesłanie uczące”. W konkursie wzięło udział 829 szkół (1043 klasy).

„BYĆ JAK ONA ...”- VII EDYCJA
obrazek news
Oświata

Szkoła Przyjazna Środowisku

14.09.2021

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie została nagrodzona tytułem „Szkoły Przyjaznej Środowisku” w VI edycji konkursu 2020/2021. Gratulujemy!

Szkoła Przyjazna Środowisku
obrazek news
Oświata

Certyfikat wzorowej placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury

17.06.2021

Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach otrzymało certyfikat wzorowej placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury. Patronat honorowy objął nad tym projektem Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Certyfikat wzorowej placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury
obrazek news
Oświata

1 miejsce w ogólnopolskim konkursie patriotycznym

17.06.2021

Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach (grupa 5-6 latków) zajęło pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie patriotycznym "W małym sercu Polska". Konkurs został objęty honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Olsztyna. W linku można zobaczyć nagrodzoną prezentację:

https://drive.google.com/file/d/1yAg3YO4HJYtI27GtIO5aDCB38D8Rq7Vk/view?usp=sharing

1 miejsce w ogólnopolskim konkursie patriotycznym
obrazek news
Oświata

Certyfikat wzorowej placówki

16.06.2021

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie otrzymała certyfikat wzorowej placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury. Patronat honorowy objął nad tym projektem Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Certyfikat wzorowej placówki
obrazek news
Oświata

Szkoła Podstawowa w Brzydowie najlepsza w Polsce w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki

16.06.2021

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie zostali laureatami tegorocznego konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki zorganizowanego z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji w 2021 r. Celem tej  inicjatywy była popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji podczas codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe lub placówki edukacyjne. Składał się z dwóch etapów:
- etap I – wojewódzki,
- etap II – centralny (ogólnopolski).
Szkoła Podstawowa im. Janusza  Korczaka w Brzydowie została Laureatem w etapie wojewódzkim konkursu, dzięki czemu zakwalifikowana została do etapu II (centralnego). I tu okazała się najlepsza! Jest w gronie Laureatów. Dzień Nowych Technologii w Edukacji, który odbył się 19 marca 2021 r.  stanowił podsumowanie działań realizowanych przez szkołę w ramach bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej, ze szczególnym naciskiem na rozwój nowoczesnych metod i sposobów nauczania.

Szkoła Podstawowa w Brzydowie najlepsza w Polsce w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki