Szkoła Podstawowa w Durągu

„TROPEM NATURY” I edycja projektu konkursowego dla dzieci i młodzieży. Zwycięstwo w grupie „LEŚNE ZWIERZĘTA Z RECYKLINGU”

21.06.2020

Kinga Falba i Jowita Matuszka uczennice klasy II Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu zdobyły I miejsce w grupie I klasy I-III „LEŚNE ZWIERZĘTA Z RECYKLINGU”. Uczennice wykonały sowę.

Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w projekt konkursowy „TROPEM NATURY”. Był to cykl konkursów dla dzieci i młodzieży pasjonujących się przyrodą Warmii i Mazur. Celem konkursu było uporządkowanie wiedzy przyrodniczej, poznanie tradycji i kultury łowieckiej, ochrona środowiska, racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

„TROPEM NATURY” I edycja projektu konkursowego dla dzieci i młodzieży. Zwycięstwo w grupie „LEŚNE ZWIERZĘTA Z RECYKLINGU”
Szkoła Podstawowa w Durągu

Uwaga

29.04.2020

Szanowni Państwo.

Informuję, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu zostały przyjęte.

Dyrektor Szkoły Rafał Jarema

Uwaga
Szkoła Podstawowa w Durągu

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

08.03.2020

Do konkursy prace zgłosili Jakub Gawęda z klasy V oraz Hanna Jędrzejewska z klasy VII. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów z terenów wiejskich pozytywnych zachowań  związanych z praca i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz upowszechnienie wiedzy na temat czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom w wieku poniżej 16 lat. Ogłoszenie wyników nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020.

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.
Szkoła Podstawowa w Durągu

APEL Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

27.02.2020

27 lutego 2020r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten poświęcony jest polskim żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia z lat 1944 - 1963. Żołnierze Wyklęci często zwani Żołnierzami Niezłomnymi w ramach ruchu partyzanckiego, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Minutą ciszy i zapaleniem symbolicznych zniczy pod kamieniem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania niepodległości uczciliśmy pamięć bohaterów. Apel przygotowali uczniowie klasy ósmej, którzy realizowali projekt poświęcony podziemiu niepodległościowemu.

APEL Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Szkoła Podstawowa w Durągu

Cyrk w naszej szkole

26.02.2020
Cyrk w naszej szkole
Szkoła Podstawowa w Durągu

„Kochające serce jest zawsze młode”

16.02.2020

14 lutego społeczność Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu uczciła Walentynki wspólną zabawą. Samorząd Uczniowski przygotował wystąpienie związane z miłością, przyjaźnią, koleżeństwem. Wręczono kartki, które zbierano w ramach poczty walentynkowej. Rozstrzygnięto konkurs na klasową walentynkę. Uczniowie poszczególnych klas na godzinie wychowawczej, plastyce i technice przygotowywali wspólną walentynkę. W kategorii klasy I-III wygrała walentynka klasy pierwszej, w kategorii klasy IV-VIII wygrała walentynka klasy VI.

„Kochające serce jest zawsze młode”
Szkoła Podstawowa w Durągu

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

16.02.2020

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. To okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Nasi uczniowie na lekcjach informatyki omawiali różne niebezpieczeństwa, które mogą im grozić w wyniku nierozsądnego korzystania z sieci. Utworzono konto szkolne na portalu „ Sieciaki”, gdzie uczniowie

klas IV-VIII wykonywali kolejne misje, by uzyskać tytuł Sieciaka czyli tego, który potrafi bezpiecznie korzystać z Internetu. Uczniowie klasy V rozwiązali też konkurs o bezpiecznym korzystaniu z sieci  na platformie edukacyjnej EDUEO .

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
Szkoła Podstawowa w Durągu

DZIEŃ NUMERU 112

16.02.2020

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 to doskonała okazja, aby zwrócić uwagę na trudną i wymagającą wielu predyspozycji pracę operatora CPR oraz na to, by nie traktować numeru 112 jako numeru informacyjnego, ale jako ratującego życie człowieka.

W dniu 11 lutego 2020 roku w bibliotece szkolnej uczniowie klasy ósmej instruowali młodszych kolegów jak w prawidłowy sposób zadzwonić na numer alarmowy oraz jaką treść zgłoszenia i w jakiej kolejności przedstawić operatorowi. Wszyscy chętni mogli też poćwiczyć RKO na szkolnych fantomach. Uczniowie klas I – IV wykonali także prace plastyczne związane z ww. tematem, które można było podziwiać w sali bibliotecznej.

DZIEŃ NUMERU 112
Szkoła Podstawowa w Durągu

DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

16.02.2020

Obchody Światowego Dnia Kubusia Puchatka, to kolejne spotkanie uczniów klas najmłodszych z uroczym misiem, które odbyło się pod  hasłem: „Zdrowo i bezpiecznie!”                        

Po przeczytaniu wybranego rozdziału książki o zabawach Puchatka i jego przyjaciół rozmawialiśmy o bezpieczeństwie podczas zabaw w szkole, w domu a także podczas zabaw zimowych.

DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA
Szkoła Podstawowa w Durągu

Podsumowanie projektu I semestr - "Szkolna Akademia Przyszłości"

14.02.2020

Klasa I  -  pani Dorota Łukasik

W ramach projektu „Szkolna Akademia Przyszłości” uczniowie klasy I uczestniczyli w zajęciach: przyrodniczych, matematycznych oraz zajęciach logopedycznych.

Zajęcia przyrodnicze odbywały  się w klasie oraz w terenie. Poznając otaczającą nas przyrodę dzieci uczestniczyły w wycieczce po terenie swojej miejscowości, obserwując zmiany przyrody w poszczególnych porach roku. W czasie obserwacji wykorzystywano lupy oraz aparaty fotograficzne w telefonach. Celem utrwalenia zdobytych wiadomości   uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz wykonywali ilustracje zaobserwowanych zwierząt lub roślin. Poznając Układ Słoneczny dzieci świetnie bawiły się naśladując ruch planet swoimi ciałami. Dużo radości sprawiało  uczniom przeprowadzanie doświadczeń naukowych, których wyjaśnienie sprawiało nieraz sporo kłopotów.

Podsumowanie projektu I semestr - "Szkolna Akademia Przyszłości"