ANKIETA
dotycząca badania poziomu zadowolenia Klientów Urzędu Gminy Ostróda

 

Szanowni Państwo, 
w Urzędzie Gminy Ostróda staramy się o wysoką jakość obsługi. Jej najlepszą miarą jest dla nas ocena naszych Klientów. W związku z tym prosimy Państwa o wypełnienie tej krótkiej ankiety. Wyniki Ankiety pozwolą nam lepiej dopasować organizację pracy Urzędu do Państwa oczekiwań. 

Wójt Gminy Ostróda

Ankieta w trybie anonimowym wysyłana jest automatycznie na konta e-mail Sekretarza Gminy i komórki organizacyjnej zajmującej się wdrażaniem procedur ISO w Urzędzie Gminy Ostróda

 

1. W jakim referacie/stanowisku Urzędu Gminy Ostróda załatwiała Pani/Pan swoją dzisiejszą/ostatnią sprawę?

Wójt

Sekretarz

Skarbnik

Sekretariat

Biuro Obsługi Interesanta

Kasa

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Referat Finansowy

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Stanowisko d/s kadr

Referat Gospodarki Komunalnej

Stanowisko ds. Promocji Gminy

Koordynator ds. Zamówień Publicznych

Biuro Obsługi Rady

Inne – jakie?

 

2. Jaką sprawę załatwiała Pani/Pan w Urzędzie Gminy Ostróda?

Złożenie pisma, podania, wniosku, dokumentu

Odbiór decyzji, zaświadczenia lub innego dokumentu

Wniesienie opłaty, wpłata podatku

Uzyskanie informacji

Interwencja w jakiejś sprawie u urzędnika

Inna – jaka?

 

3. Czy sprawa została pozytywnie załatwiona

Tak

Nie

Jest w trakcie załatwiania

4. Jak ocenia Pani/Pan poszczególne elementy obsługi podczas załatwiania sprawy w Urzędzie Gminy Ostróda?

Element obsługi

Bardzo dobrze | Dobrze | Zadowalająco | Źle | Bardzo źle
Wiedza i fachowość urzędnika

                                       

Łatwość załatwienia sprawy

                                       

Dostęp do formularzy i dokumentów

                                       

Czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika

                                       

Łatwość odnalezienia referatu i urzędnika

                                       

Informacja udzielona przez urzędnika na temat trybu załatwienia sprawy

                                       

Komfort i wygoda klientów

                                       

Grzeczność i uprzejmość obsługi

                                       

5. Jak ocenia Pani/Pan Urząd Gminy Ostróda w porównaniu z innymi urzędami?

Lepiej

Tak samo, jak inne urzędy

Gorzej

 

6. Czy napotkała Pani/Pan jakieś problemy podczas załatwiania sprawy w Urzędzie Gminy Ostróda?

Nie

Tak – jakie?

 7. Czy ma Pani/Pan jakieś wnioski, co do zmian w pracy Urzędu Gminy Ostróda? Jeżeli tak – prosimy o wypisanie ich poniżej:

8. Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w naszym Urzędzie?

Kilka razy w roku

Raz w roku

Rzadziej niż raz na rok

9. Płeć

Kobieta

Mężczyzna

10. Miejsce zamieszkania

Mieszkaniec Gminy Ostróda

Mieszkaniec innej gminy

11. Kod antyspamowy:

Ile to jest 2+2?