Apel Ku Czci Pomordowanych

Gmina 29.10.2019

W Zawadach Małych odbył się uroczysty Apel ku czci pomordowanych jeńców. W styczniu 1945 roku hitlerowcy rozstrzelali w pobliskim lesie 120 więźniów konwojowanych z obozu koncentracyjnego w Działdowie. Na cmentarzu w Zawadach Małych znajduje się pomnik i obelisk, upamiętniający ofiary tego straszliwego mordu. W tegorocznej uroczystości udział wzięły rodziny pomordowanych więźniów, liczni zaproszeni goście, a także poczty sztandarowe związków kombatanckich, placówek oświatowych oraz ochotniczych straży pożarnych. Na zakończenie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach zaprezentowali patriotyczny program artystyczny.