Apel Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Barbary Sochy

Gmina 02.09.2021
W związku z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego  Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha zwróciła się z prośbą do Prowadzących Instytucje Opieki dla dzieci w wieku do lat 3, o umożliwienie rodzicom dzieci uczestniczenia w zajęciach adaptacyjnych.  Stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących COVID-19, można pozwolić rodzicom w sposób bezpieczny brać udział w zajęciach adaptacyjnych.