Będzie nowa droga Morliny - Tyrowo

Inwestycje unijne 04.07.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Arturem Chojeckim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 153127N Morliny – Tyrowo”, realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

 

Realizacja zadania będzie polegała na wzmocnieniu istniejącej drogi gminnej na odcinku Morliny – Tyrowo wraz z budową jednostronnego chodnika i zatoką autobusową. W celu prawidłowego odwodnienia drogi zostanie udrożniony kolektor deszczowy z wymianą wpustów ulicznych oraz oświetlenie dwóch przejść dla pieszych.

 

Wartość zadania: 1 874 754,84 zł

Wysokość dotacji: 1 498 803,87 zł

Środki własne: 375 950,97 zł

 

Głównym celem nowego programu rządowego jest wsparcie rozwoju mniejszych miast i terenów wiejskich. Program wpisuje się w założenia rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wyeliminowanie różnic w zakresie infrastruktury drogowej wyrówna szanse rozwojowe tych obszarów i podniesie ich konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną.

Dzięki programowi będą budowane m.in. skrzyżowania, mosty, wiadukty, kładki czy sygnalizacje świetlne, a inwestycje w drogi lokalne będą służyć m.in. poprawie dostępności do centrów gospodarczych lub społeczno-kulturalnych dla przedsiębiorców i lokalnej społeczności. Drogi budowane w ramach programu poprawią też dostęp mieszkańcom małych ośrodków do ośrodków życia społeczno-gospodarczego o znaczeniu regionalnym lub krajowym.

 

źródło