Bezpieczeństwo w domu i na podwórku

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie 02.11.2013

W dniu 30 października w naszym Zespole gościliśmy pana policjanta Janusza Karczewskiego z Powiatowej Komedy Policji w Ostródzie, który przeprowadził pogadankę z przedszkolakami i uczniami kl. I - III na temat bezpieczeństwa w domu i na podwórku.

 

Pierwszym tematem, który poruszył funkcjonariusz podczas spotkania z dziećmi było zachowanie bezpieczeństwa w stosunku do nieznanego psa. Dzieci dowiedziały o podstawowych zagrożeniach ze strony psów, sposobami unikania ich, a także ćwiczyły odpowiednie postawy obronne w stosunku do agresywnego psa. Funkcjonariusz poruszył również temat sposobu zachowania się w stosunku do osób obcych, a więc czego należy unikać min.: rozmowy z nieznajomymi, wsiadania do samochodu nieznajomych osób, otwierania drzwi, gdy nie ma osoby dorosłej w domu. Kolejną omówioną grupą zagrożeń były niestandardowe zachowania dzieci w kontakcie z różnego rodzaju urządzeniami domowymi takie jak „zabawa prądem”, kuchenką gazową czy tym podobne. Pan policjant wskazał także na możliwość użycia numeru telefonu alarmowego w przypadku wystąpienia omówionych zagrożeń.