Bezpieczeństwo w szkole i podczas wypoczynku letniego

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie 06.06.2019

Dnia 06.06.2019 r. odbył się apel poświecony sprawą bezpieczeństwa w szkole i podczas letniego wypoczynku. Pedagog szkolny przypomniała uczniom o Anonimowej Skrzynce na Sygnały, jej roli i przeznaczeniu. Pielęgniarka szkolna i nauczyciela przyrody przekazały informację o bezpieczeństwie podczas plażowania, pobytu w lesie oraz postepowania w przypadku ukąszenia przez żmiję.