Kolejna inwestycja w Gminie Ostróda zakończona

Inwestycje gminne 03.10.2018

W Gminie Ostróda zakończyła się inwestycja pn. Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Wygoda. Uroczystego otwarcia dokonali Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Radna Gminy Ostróda Lila Brzózka. Koszt całkowity zadania wyniósł ok. 1mln zł, a wkład Gminy Ostróda 300tys. zł.

 

Zakres rzeczowy zadania: wykonanie ok. 600 mb chodnika o szerokości 2 mb z kostki betonowej grubość 8 cm, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości wygoda wraz ze zjazdami, dwoma zatokami autobusowymi oraz wykonanie rowów odwadniających.