Budowa chodnika w m. Nowe Siedlisko

Inwestycje gminne 21.12.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w m. Nowe Siedlisko". Zadanie objęło zakresem wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz przejścia dla pieszych. Nowy chodnik z pewnością poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Siedliska i Lubajn. Wykonawcą robót była firma Usługi Drogowo-Budowlane i Ogólnobudowlane Jan Wasiak z Lipowca. Koszt zadania wyniósł 141 000,00 zł.