Budowa infrastruktury komunalnej

Inwestycje gminne 09.04.2020

W gminie Ostróda dokonano odbioru zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury komunalnej tj. rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej i sieci wodociągowej dla zespołu działek w m. Samborowo rejon ul. Przemysłowej i Spółdzielczej  etap I i II za kwotę 885 014,14 zł. Wykonawcą w/w zadania było Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o.. Zadanie realizowane zostało ze środków własnych.

 

W ramach zadania wykonano:

- kanalizację sanitarną grawitacyjną,
- kanalizację sanitarną tłoczną,
- zbiorcze przepompownie ścieków,
- sieć wodociągową.

 

Realizacja w/w przedsięwzięcia umożliwiła zwodociągowanie i skanalizowanie istniejących budynków oraz uzbroiła w/w infrastrukturę pozostałe istniejące działki budowlane.