Budowa infrastruktury komunalnej

Gmina 23.11.2021
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ”. Wykonawcą w/w zadania zostało wyłonione zgodnie z ustawą Pzp - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ,,Przem-Gri” Sp. z o.o. w Olsztynie za łączną kwotę brutto 1 549 549,34 zł.. Zadanie finansowane ze środków Gminy Ostróda.

 

Zakres rzeczowy zadania:
- przebudowa istniejących komór pompowni,
- budowa nowej komory przepompowni z wyposażeniem,
- budowa nowych zbiorników awaryjnych,
- przebudowa istniejącego kontenera techniczno – socjalnego,
- budowa stanowiska magazynu reagentów,
- przebudowa infrastruktury w zakresie rurociągów, podjazdu i energetyki.