Budowa infrastruktury komunalnej

Inwestycje gminne 26.08.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ”.  Wykonawcą w/w zadania było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlanym ,,Przem-Gri” Sp. z o.o. w Olsztynie, które zostało wyłonione zgodnie z ustawą PZP – tryb podstawowy. Wartość zadania wynosi 1 651 061,14 zł.

 

Zakres rzeczowy zadania:

- przebudowa istniejących komór pompowni,
- budowa nowej komory przepompowni z wyposażeniem,
- budowa nowych zbiorników awaryjnych,
- przebudowa istniejącego kontenera techniczno – socjalnego,
- budowa stanowiska magazynu reagentów,
- przebudowa infrastruktury w zakresie rurociągów, dojazdu, podjazdu i energetyki,
- budowa nowego ogrodzenia.