Budowa infrastruktury sanitarnej w Gminie Ostróda

Inwestycje gminne 20.03.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowy na realizację zadań:

1. „Budowa sieci wodociągowej Grabinek kol.”,
2. „Rozbudowa  sieci wodociągowej m. Kajkowo ul. Bukowa”,
3. „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kajkowo ul. Henrykowska”.

 

Wykonawcą w/w zadań będzie:

- zadania I i II - Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. w Iławie, za łączną kwotę brutto 305 041,24 zł z terminem realizacji zadania I do 31 lipca 2019 r., zadania II do 28 czerwca 2019 r.;
- zadania III - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. w Ostródzie za łączną kwotę brutto 56 997,28 zł z terminem realizacji do 28 czerwca 2019 r.;


W/w firmy zostały wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.


Zakres rzeczowy zadania Grabinek kol.:

  - sieć wodociągowa,

  - przejście projektowaną siecią pod drogą krajową S7.

 

Zakres rzeczowy zadania Kajkowo, ul. Bukowa:

  - sieć wodociągowa.

 

Zakres rzeczowy zadania Kajkowo, ul. Henrykowska:

  - przebudowa sieci wodociągowej,

  - budowa studni redukcyjnej.