Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w m. Wałdowo

Inwestycje unijne 07.02.2012

W  dniu 26 lipca 2011r. w Ostródzie  Wójt Gminy Ostróda w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego   podpisał umowę z Firmą Drozd Centrum Techniki mgr. inż. Adam Nowosad  na realizację inwestycji ,,Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w m. Wałdowo”, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową wynosi 60 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. Wartość podpisanej umowy wynosi 157.153,45zł.