Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie

Inwestycje gminne 12.07.2019

W gminie Ostróda dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracja Samborowo w m. Ryńskie – zadanie Nr 1 etap 9”. Wykonawcą w/w zadania był Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie. Wartość prac wyniosła 408 000,00 zł.

 

Zakres rzeczowy:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- kanalizacja sanitarna tłoczna,
- zbiorcze przepompownie ścieków,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej.