Budżet gminy Ostróda na rok 2021 uchwalony jednogłośnie

Gmina 21.12.2020

Rada Gminy Ostróda podczas XXX Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 uchwaliła jednogłośnie budżet na rok 2021 zaproponowany przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa. Planowane dochody w roku 2021 wyniosą 85 369 076,00zł. Natomiast wydatki budżetowe będą kształtować się na poziomie 90 186 254,00zł. w tym wydatki inwestycyjne 9 370 769,85zł. Wzorem lat ubiegłych wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 1 070 446,80zł. Projekt budżetu Gminy Ostróda na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej 2021-2034 pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.