Budżet gminy Ostróda uchwalony jednomyślnie

Gmina 21.12.2018

Rada Gminy Ostróda podczas III Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 uchwaliła jednogłośnie budżet na rok 2019 zaproponowany przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa. Planowane dochody w roku 2019 wyniosą 71 456 275,80 zł.. Natomiast wydatki budżetowe będą kształtować się na poziomie 78 696 275,80 zł. w tym wydatki inwestycyjne 11 794 685,79zł.. Wzorem lat ubiegłych wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 972 674,00zł.. Projekt budżetu Gminy Ostróda na rok 2019 pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.