Być jak Ignacy

Oświata 18.01.2023

Czwarty  temat projektu "Być jak Ignacy" zrealizowany przez koło naukowe klasy pierwszej "Idzbarscy naukowcy"  ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku nosił tytuł " Kryptologia, szyfry i matematyka w życiu". Uczniowie przygotowali wystawę, która była pierwszym krokiem do rozwiązania zaszyfrowanych zagadek.  Do zabawy zaprosiliśmy chętnych uczniów klas 1-3. Należało rozwiązać zagadki, aby odnaleźć szyfr do kłódek zamkniętej skrzyni z niespodziankami. Uczniowie mogli poczuć się jak wybitni matematycy: Rejewski, Różycki, Zygalski, którzy złamali  szyfr Enigmy.