CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM

Oświata 15.11.2019
Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski obchodzonego na całym świecie corocznie 15 października, Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu zgłosiła się do udziału w kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Akcja ta prowadzona na rzecz integracji osób niewidomych i słabo widzących ze środowiskiem ludzi widzących, objęta została patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonej kampanii Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu otrzymała „CERTYFIKAT  SZKOŁY  PRZYJAZNEJ  OSOBOM  NIEWIDOMYM”.

 

W szkole  zorganizowane zostały warsztaty dla klas IV- VIII. Podczas warsztatów uczniowie obejrzeli filmy na temat: utraty wzroku oraz  utraty pola widzenia, poznawali świat za pomocą zmysłów: węchu, smaku, dotyku i słuchu. Z zakrytymi oczami próbowali rozpoznawać zapachy produktów ukrytych w pojemnikach, smakowali warzywa i owoce i próbowali odgadnąć, co jedli. Dzieci próbowały także odgadnąć za pomocą słuchu odtworzone dźwięki z najbliższego otoczenia, a za pomocą dotyku – dotykane przedmioty. Po zakończonych warsztatach odbył się apel dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Na apelu społeczność szkolna obejrzała dwa filmy: „N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku” oraz  „Integracja – osoby z niepełnosprawnością wzrokową”. Filmy te podsumowały dwa dni wcześniejszych warsztatów, utrwaliły zdobyte wiadomości i pokazały, jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku. Podczas apelu zaprezentowano także uczniom i nauczycielom białe laski: jedną dla osób niewidomych, drugą  (teleskopową) dla słabo widzących. Uczniowie i nauczyciele mogli obejrzeć książkę pisaną braill’em, podręczniki dla osób słabo widzących, różnego rodzaju lupy i liniały optyczne oraz warcaby przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku.