Dofinansowanie dla GCK-B w Samborowie

Gmina 04.07.2019

Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie Marta Żeberek oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki Wanda Łaszkowska podpisały umowę o powierzenie grantu w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej na realizację projektu pn. Głosem na taśmę- przebudowa budynku i adaptacja pomieszczeń GCK-B w Samborowie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Całkowita wartość projektu to 45 575,00zł., w tym współfinansowanie ze środków UE w kwocie: 28 999,00zł.

 

W ramach projektu planowane jest prowadzenie na przebudowanym i doposażonym zapleczu scenicznym przedsięwzięć kulturalno-informacyjnych oraz kampanii promocyjnych dotyczących ekologii, ochrony zasobów naturalnych i zrównoważonego korzystania ze środowiska przyrodniczego, imprez kulturalnych, konkursów i przeglądów związanych z promocją lokalnych tradycji, walorów kulturowych i przyrodniczych.

 

W zmodernizowanych i doposażonych pomieszczeniach powstaną  nagrania na nośnikach elektronicznych z wszelkiego rodzaju działań, które będą systematycznie rozprowadzane wśród osób niepełnosprawnych i starszych niebędących w stanie być uczestnikami wszystkich wydarzeń lokalnych. Wszystkie te działania prowadzone będą we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Samborowie, Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ZUOK RUDNO, Rodzinnym Domem Pomocy Dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych –Leoniszki.

 

W związku z realizacją projektu grantowego „Głosem na taśmę – przebudowa budynku i adaptacja pomieszczeń” Gminne Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Samborowie zwraca się z prośbą o pomoc w zbiórce makulatury i nakrętek plastikowych.

 

Dzięki przeprowadzonej selektywnej zbiórce GCK-B w Samborowie otrzyma od partnera projektu ZUOK RUDNO wytłaczanki, które posłużą jako panele akustyczne do wygłuszenia ścian w organizowanym amatorskim studio nagrań, które będzie służyło wszystkim mieszkańcom Gminy Ostróda. Nakrętki i makulaturę można przynieść do GCK-B  Samborowo, bibliotek oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda.