Dofinansowanie dla Lipowa i Lichtajn

Gmina 21.07.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisali umowy na dofinansowanie zadań w zakresie  programu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla“ oraz „Małe granty sołeckie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego“. Dofinansowanie z terenu gminy Ostróda otrzymają:

 

  • Lipowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, wartość zadnia  24 800,00 zł, dofinansowanie 15 000,00 zł, wkład własny z funduszu sołeckiego 9 800,00 zł. Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu plaży w w/w miejscowości,
  • Lichtajny - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w miejscowości Lichtajny, wartość zadania 25 000,00 zł, dofinansowanie 20 000,00 zł, wkład własny z funduszu sołeckiego 5 000,00 zł.

 

źródło: www.warmia.mazury.pl