Dotacja na nowe przedsięwzięcie w Klonowie

Gmina 08.11.2017

Gmina Ostróda pozyskała dotację celową w kwocie 8 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Klonowo poprzez budowę siłowni zewnętrznej”, całkowity koszt inwestycji to 12 681,30 zł.

 

 

Otrzymanie funduszy możliwe było dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Wnioski można było składać do 25 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Wniosek Gminy Ostróda znalazł się wśród 19 najlepiej ocenionych i dzięki temu małe sołectwo Klonowo z prężnie działająca Panią Sołtys Haliną Gotfryd będzie miało siłownię zewnętrzną.

 

W dniu 3 listopada 2017 r. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska podczas uroczystej gali w Olsztynie podpisali z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, reprezentowanym przez Marszałka Gustawa Marka Brzezina, umowę na realizację przedsięwzięcia.

Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost zaangażowania mieszkańców w rozwój własnej miejscowości. Planowana siłownia zewnętrzna składała się będzie z 4 urządzeń do ćwiczeń.  Będzie to pierwsze tego typu miejsce spotkań plenerowych mieszkańców sołectwa, którzy  zyskają nową możliwość czynnego spędzania wolnego czasu.

 

Rezultatem projektu będzie:

  1. Zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w działania z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie siłowni.
  2. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców.
  3. Poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej poprzez urozmaicenie spędzania czasu wolnego mieszkańców.