Działania w obszarze edukacji historycznej, patriotycznej i ekologicznej Szkoły Podstawowej w Brzydowie

Oświata 13.12.2021
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie za swoje sukcesywne działania w obszarze edukacji historycznej, patriotycznej i ekologicznej odebrała dwa certyfikaty. Pierwszy został przyznany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie - "Szkoła Przyjazna Środowisku". Drugi to Certyfikat przyznany przez Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie - "Przyjaciel dziedzictwa kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla. Miejsca pamięci narodowej.