Działka z przeznaczeniem pod zabudowę pensjonatową nad jeziorem Szeląg Wielki

Gmina 17.01.2020

 

DZIAŁKA Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ PENSJONATOWĄ nad jeziorem Szeląg Wielki
  • miejscowość ZWIERZEWO, gmina Ostróda
  • działka ew. Nr 73/2 o powierzchni 1,1400 ha
  • przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę pensjonatową
  • w pobliżu urządzonej plaży ogólnodostępnej
 
 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY dnia 21 lutego 2020 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna UG Ostróda – sala nr 401

Cena wywoławcza – 216.600,00 zł brutto

Wadium 21.000,00 zł
do dnia 17 lutego 2020 r.
 
Bliższe informacje: www.bip.gminaostroda.pl (zakładka przetargi aktualne), tel. 89 676 07 37 lub 676 07 34 Działka z przeznaczeniem pod zabudowę pensjonatową nad jeziorem Szeląg Wielki