"Dzieci Równego Startu"

Oświata 25.06.2010

24 czerwca 2010 roku  w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyrowie miała miejsce uroczystość w związku z zakończeniem projektu „Dzieci Równego Startu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Okres realizacji projektu: od 01.09.2009 do 30.06.2010. Celem projektu było podniesienie u dzieci motywacji do działania, nakierowanie ich na wykorzystanie własnego potencjału, co ułatwi im start w dorosłym życiu oraz budowanie i wzrost poczucia własnej wartości.

 


W ramach realizacji projektu dla dzieci objętych programem odbyły się zajęcia: socjoterapeutyczne, profilaktyka i sport, język angielski, kompensacyjne, środowiskowe, komputerowe, twórcze oraz warsztaty dla rodziców prowadzone przez nauczycieli przy pomocy psychologa. Podczas uroczystości  licznie zebrani goście mieli okazję obejrzeć specjalnie na tą okazję przygotowane przez dzieci występy również w  języku angielskim. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyrowie Pani Jadwiga Drobisz wręczyła podziękowania wszystkim osobom współpracującym przy realizacji projektu za wszelką pomoc i wsparcie. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Ostróda Gustaw marek Brzezin.