Edukacja patriotyczna w Szkole Podstawowej w Szyldaku

Oświata 28.02.2022

Szkoła Podstawowa w Szyldaku realizuje priorytety MeiN w zakresie edukacji patriotycznej, w związku z tym jednym z działań było uczestnictwo uczniów i nauczycieli w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Powstańcy’ 44 - pamiętamy”. Celem projektu było rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych wśród młodzieży. W tym roku odbył się on pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Projekt z sukcesem zakończyło 1654 uczniów pod opieką 114 nauczycieli z 50 placówek (szkół podstawowych i ponadpodstawowych). Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcjach języka polskiego i historii, podczas których poznali losy młodych powstańców, zapoznali się z materiałami źródłowymi dotyczącymi Powstania Warszawskiego. Była to również okazja do lektury twórczości młodych pisarzy czasów wojny.