Festiwal Lego Discover w SP Brzydowo

Oświata 14.06.2021

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie odbył się „Festiwal Lego Discover” z udziałem Pani Ewy Malinowskiej – kierownik Referatu Oświaty Gminy Ostróda oraz wizytatorów Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Pani Izabeli Rybackiej i Pana Wojciecha Marczaka. Spotkanie to stanowiło podsumowanie projektu First Lego League Discover, w którym szkoła uczestniczy od lutego 2021 roku. Jest to projekt edukacyjny, który opiera się na wykorzystaniu klocków Lego w edukacji, podczas zajęć wychowania przedszkolnego. W ramach projektu dzieci poprzez zabawę poznają świat nauki, techniki, inżynierii i matematyki. Te doświadczenia pobudzają naturalną dziecięcą ciekawość, poszerzają ich wiedzę i rozwijają nawyki uczenia. Nieodłączny element projektu stanowi metoda 6 klocków. Jest to zestaw krótkich ćwiczeń z wykorzystaniem klocków w 6 kolorach, które rozwijają wiele umiejętności dzieci w obszarze fizycznym, emocjonalno-społecznym i poznawczym.

 

Podczas Festiwalu przedszkolaki zaprezentowały swoje osiągnięcia, rozwiązywały problemy w oparciu o modele z klocków lego, zaprojektowały i zbudowały przestrzeń, gdzie można aktywnie, zdrowo i bezpiecznie spędzać wolny czas. Wykonały zadania z wykorzystaniem metody 6 klocków, znajdujące się na ścieżce edukacyjnej lego. Zwieńczeniem spotkania było  przekazanie na ręce Pani Dyrektor Beaty Kucharczuk  certyfikatu i tablicy Ambasadora Przyjaznej Edukacji. Symbole na tablicy nie są przypadkowe. Dłonie są fundamentem, to ludzie, którzy swoją codzienną pracą czynią edukację przyjaźniejszą. Latarnia zbudowana z klocków LEGO symbolizuje placówki oświatowe z uczniami, nauczycielami i rodzicami, środowisko akademickie i eksperckie oraz AKCES Edukacja z Fundacją ALE Nauczanie i system LEGO Education. Ostatnim symbolem jest Światło, to Ambasadorzy wskazujący drogę do angażującej edukacji, dzieląc się z innymi najlepszymi praktykami i swoim doświadczeniem.