Święto Szkoły

Szkoła Podstawowa w Durągu 24.05.2019

To, co przeżyło jedno pokolenie,

Drugie przerabia w sercu i pamięci…

(A. Oppman)

 

Za nami już  74 lata istnienia  Szkoły Podstawowej w Durągu. Jej jubileusz świętowaliśmy 24 maja 2019r.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele  pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu prowadzoną przez Proboszcza Parafii ks. Zbigniewa Błaszkowskiego.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu Pan Rafał Jarema serdecznie powitał sympatyków i przyjaciół szkoły, znakomitych gości i przybliżył zaproszonym oraz społeczności uczniowskiej historię Szkoły Podstawowej w Durągu.:

„ Szkoła Podstawowa w Durągu po 2 wojnie światowej mieściła się w budynku, który dzisiaj sąsiaduje ze szkołą, pod adresem Durąg 15. Ówczesnym dyrektorem szkoły był świętej pamięci  Jan Bromberg. W roku 1973 wybudowano nową szkołę. Czerwona cegła parterowego domu ze strychem zastąpiona została nowoczesnym jak na owe czasy budynkiem. Obecnie w tym miejscu znajduje się nasza stołówka.  Nie bez znaczenia jest fakt, że obiekt  powstał czynem społecznym mieszkańców Durąga oraz żołnierzy ostródzkich koszar. W 1983 roku funkcję dyrektora zaczęła pełnić dotychczasowa nauczycielka języka polskiego - Pani Apolonia Osowska – aż do września 1992, kiedy to przeszła na emeryturę. Niestety stan zdrowia Pani Apolonii nie pozwolił Jej na przybycie i świętowanie razem z nami. We wrześniu 1992r.  obecna tu Pani Grażyna Lipińska przejęła gabinet i została nowym dyrektorem szkoły. 
W 1998 roku dzięki wsparciu władz gminy Ostróda  oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej zmodernizowano budynek dostawiając nowe skrzydło, a w 2010 roku oddano do użytku salę gimnastyczną. W wyniku reformy systemu oświaty na przełomie wieku  szkoła podstawowa uległa przekształceniu w  gimnazjum.  Od 2010r. w dowód wdzięczności i ku chwale patrona, szkoła nosi imię Żołnierza Polskiego.  Nie da się ukryć, że od chwili, gdy pierwsi uczniowie przekroczyli próg naszej szkoły, wiele się zmieniło.  Zamiast kilku izb lekcyjnych mamy kilkanaście klas i pracowni, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny, bibliotekę wraz z czytelnią, gabinety zajęć indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Kuchnia wraz ze stołówką dba o zaspokojenie potrzeb kulinarnych… Ale cały czas czegoś brakowało…. Pomimo upływu czasu  wyznawane przez nas wartości pozostawały od samego początku niezmienne – były drogowskazem dla naszych podopiecznych, a dziś przewodzą one nam, moi drodzy.

Bóg, Honor, Ojczyzna, Patriotyzm – to cztery słowa wyhaftowane na sztandarze naszej szkoły. Sztandarze, który zwieńczył dzieło. Dzieło, które w powojennym Durągu rozpoczął Pan Jan Bromberg.

W 2013 roku po raz pierwszy dumnie spojrzeliśmy  na symbol naszej społeczności. Sztandar, który sławił Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu dziś uczestniczy w jednej z jego ostatnich uroczystości. Wraz z odejściem gimnazjalistów wraz z końcem roku szkolnego sztandar zostanie  mi przekazany i z należną mu czcią pozostanie w tutejszej izbie pamięci.(…)”

Po ciekawym wprowadzeniu w historię szkoły, nastąpiło odznaczenie sztandaru naszej placówki. Poczet sztandarowy uczniów klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu wystąpił do odznaczenia, a Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ Koła nr 37 w Ostródzie – starszy  chorąży  sztabowy  rezerwy – pana Czesława Rzepka odczytał akt nadania odznaczenia.

Następnie głos zabrali:  Pan Grzegorz Kastrau – zastępca wójta gminy Ostróda i Ppłk Adam Basak –Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostródzie.

Prowadząca uroczystość Pani Agnieszka Krzysiak i Dyrektor Szkoły Pan Rafał Jarema  zaprosili  wszystkich gości , nauczycieli i społeczność uczniowską do wysłuchania montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

 Podniosły nastrój udzielił się wszystkim zebranym po wykonaniu  narodowego tańca polskiego- Poloneza- przez uczniów klasy pierwszej, następnie młodzież naszej szkoły zaprezentowała wiersze i pieśni narodowe utrzymując zaproszonych gości i społeczność uczniowską w klimacie zadumy i nostalgii nad losem polskiego żołnierza.

Dalsza część uroczystości odbyła  się na placu przed budynkiem szkoły.

Stałym elementem uroczystości patriotycznych  jest czczenie pamięci każdego, komu na imię Żołnierz Polski. Dlatego też, poproszono wyznaczone  delegacje o zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod dębami upamiętniającymi Żołnierzy Wojska Polskiego walczących o słuszne imię: Bóg Honor, Ojczyzna, Wolność . Zapalone zostały  znicze pod dębem pamięci poległych na lądzie, poległych na wodzie,  w powietrzu oraz Żołnierzy Wojska Polskiego, poległych  w Afganistanie, Iraku i Libanie .

 Pod dębami pamięci młodszego chorążego Piotra Ciesielskiego, Jana Batożyńskiego i Franciszka Barcza również zapłonął upamiętniający znicz.

Na koniec uroczystości nastąpiło złożenie  kwiatów   pod kamieniem pamiątkowym upamiętniającym setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Po uroczystym wyprowadzeniu sztandarów zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

Podniosła atmosfera święta szkoły udzieliła się gościom, uczniom i nauczycielom. Słoneczny dzień podkreślał niecodzienny charakter spotkania .