Szkoła Podstawowa w Durągu

Obchody jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole

09.11.2018

Dnia 09.11.2018r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu  stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. O godzinie 11.11 wspólnie zaśpiewaliśmy czterozwrotkowy hymn narodowy, włączając się tym samym w akcję „Rekord dla Niepodległej”. W krótkim montażu słowno-muzycznym uczciliśmy pamięć bohaterów, którzy poświęcili życie dla niepodległej ojczyzny. Mając świadomość tego,  iż na nas spoczywa obowiązek pielęgnowania pamięci o tych, którym zawdzięczamy wolność i niepodległość, przystąpiliśmy wraz z innymi szkołami i placówkami oświatowymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w projekcie „100 dębów pamięci bohaterów Niepodległej”. Na terenie naszej placówki posadzony został dąb ku pamięci Franciszka Barcza- działacza narodowego związanego z przyłączeniem Warmii i Mazur do Polski. Tego dnia  uroczyście odsłoniliśmy tablicę pamiątkową,  która została poświęcona przez proboszcza Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu - ks. Zbigniewa Błaszkowskiego.

Obchody jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole
Szkoła Podstawowa w Durągu

Wyjazd do Teatru Muzycznego w Elblągu.

07.11.2018

„Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale” to barwne widowisko, w którym wzięli udział wszyscy etatowi  aktorzy elbląskiego Teatru wsparci przez aktorów Teatru Muzycznego w Gdyni. Mieliśmy zaszczyt brać udział w spektaklu 07.11.2017r.

Wyjazd do Teatru Muzycznego w Elblągu.
Szkoła Podstawowa w Durągu

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

06.11.2018

Z okazji  Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek zaproponowaliśmy uczniom klasy pierwszej bajkowe zajęcia czytelnicze. Uczennice klasy III b gimnazjum: Paulina Drwęcka  i Hanna Nowacka poruszyły dziecięce wyobraźnie czytając i omawiając bajkę  pt.„Czarodziejskie drzwi”.  Dzieci chętnie odpowiadały na  pytania starszych koleżanek  i z radością opowiadały o swoich ulubieńcach z bajek i baśni. Wędrująca w rytm gitary PUSZKA ZAGADEK była doskonałą okazją do wspólnej zabawy przy muzyce, a także do wykazania się obszerną wiedzą. W nagrodę pierwszaki otrzymały słodycze, zakładki  do książek oraz bajkowe kolorowanki.           

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
Szkoła Podstawowa w Durągu

Pomagamy ptakom!

01.11.2018

Uczniowie klasy IIIB(oddziały gimnazjalne) Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu na zajęciach technicznych wykonali karmniki dla ptaków z plastikowych butelek. Dzięki pomocy rodziców oraz pracowników obsługi karmniki zostały napełnione ziarnem, następnie uczniowie klasy VII na godzinie wychowawcze rozwiesili je w pobliżu szkoły. Zajęcia miały na celu kształtowanie postaw proekologicznych, kształtowanie pozytywnych więzi z najbliższym otoczeniem oraz rozwijanie współodpowiedzialności za ojczystą przyrodę. Zajęcia odbyły dzięki współpracy z lokalną społecznością.

Pomagamy ptakom!
Szkoła Podstawowa w Durągu

Konkurs poezji patriotycznej - fotorelacja

30.10.2018
Konkurs poezji patriotycznej - fotorelacja
Szkoła Podstawowa w Durągu

KRZYŻÓWKA NA DZIEŃ DOBRY

27.10.2018

Przez dwa dni (25-26.10.18.) wszyscy chętni czytelnicy mogli rozwiązywać w bibliotece krzyżówki literackie. Prawidłowo rozwiązane i podpisane krzyżówki wrzucano do skrzynki.  Nazwiska zwycięzców podamy na najbliższym apelu szkolnym.

KRZYŻÓWKA NA DZIEŃ DOBRY
Szkoła Podstawowa w Durągu

PRÓBNA EWAKUACJA

22.10.2018

   Próbna ewakuacja rozpoczęła się od alarmu (przerywany dzwonek szkolny w sekwencji 4:1).  Pracownicy szkoły i uczniowie  po usłyszeniu sygnału alarmowego opuścili obiekt szkolny 3 wyjściami  ewakuacyjnymi (szybko, spokojnie, bez tłoczenia się)  i zebrali się w miejscu zbiórki - na boisku szkolnym. Ćwiczenia ewakuacyjne zakończyły się złożeniem meldunku do obecnego na miejscu kapitana Łukasza Zaniewskiego z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Dzisiejsza ewakuacja (22.10.2018r.) była kolejną  okazją do sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania systemów przeciwpożarowych oraz obowiązujących procedur. Podczas ewakuacji obecny był również Pan Andrzej Filipiuk – specjalista ds. BHP i  PPOŻ.

PRÓBNA EWAKUACJA
Szkoła Podstawowa w Durągu

LOTERIA: „WYPOŻYCZASZ – LOSUJESZ!”

19.10.2018

  W dniu 19 października biblioteka szkolna zachęcała uczniów do odwiedzenia jej progów, oddania przeczytanych książek oraz sięgnięcia po nowe. Każdy wypożyczający w tym dniu książkę mógł wylosować drobną niespodziankę.

LOTERIA: „WYPOŻYCZASZ – LOSUJESZ!”
Szkoła Podstawowa w Durągu

WYSTAWKA KSIĄŻEK

16.10.2018

Obchodom  Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca (16 października) w bibliotece szkolnej towarzyszyła wystawka książek pod hasłem: „Nie bój się pomagać innym”. Pierwsza pomoc to podstawowe czynności, jakie należy wykonać dla ochrony życia lub zdrowia w nagłych wypadkach do chwili przybycia lekarza bądź karetki pogotowia ratunkowego. Wystawka zawierała podstawowe informacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, których znajomość powinna być obowiązkowa.

WYSTAWKA KSIĄŻEK
Szkoła Podstawowa w Durągu

EUROPEJSKI DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA

16.10.2018

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca (16 października 2018 r.) w bibliotece szkolnej odbyły się pokazy i nauka  prawidłowej resuscytacji na szkolnych fantomach. Szybkie  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności. Niestety obecnie tylko w trakcie co piątego pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja. Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy i  resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

EUROPEJSKI DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA