Aktualności

Gmina

Sołtysi z Gminy Ostróda docenieni!

16.03.2018

Podczas uroczystej gali w Olsztynie wręczone zostały tytuły "Super Sołtysa 2018". Plebiscyty na Super Sołtysa 2018  odbywały się we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Sołtys, który uzyskał największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów otrzymał tytuł: Super Sołtysa. Kolejnym dwóm kandydatom, zostały przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Super Sołtysa.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zarówno I jak i II miejsce w naszym powiecie zajęli Sołtysi z terenu gminy Ostróda. Tytuł Super Sołtysa otrzymał Dominik Serafin Sołtys Sołectwa Smykówko. Natomiast tytuł Srebrnego Super Sołtysa otrzymał Stanisław Milewski Sołtys Sołectwa Kajkowo.

Sołtysi z Gminy Ostróda docenieni!
Gmina

Ogólnopolski Dzień Sołtysa

12.03.2018

Ponad tysiąc sołtysów zostało zaproszonych do Przysuchy gdzie odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. To pierwsze tak duże wydarzenie z tej okazji. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na ważną rolę jaką pełnią lokalni liderzy. Wśród zaproszonych gości był m.in. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, a także sołtysi wyróżnieni medalami „Zasłużony dla Rolnictwa”: Stanisław Milewski (sołtys sołectwa Kajkowo), Grażyna Ostas (sołtys sołectwa Turznica), Elżbieta Kowalska (sołtys sołectwa Brzydowo), Jan Ilnicki (sołtys sołectwa Lubajny), Jerzy Kamiński (sołtys sołectwa Zwierzewo). 

Ogólnopolski Dzień Sołtysa
Gmina

Samorządowy Dzień Sołtysa

12.03.2018
Dzień Sołtysa to coroczne święto, którego główne obchody wyznaczono na 11 marca. Święto to ma na celu okazanie wdzięczności Sołtysom za ich wkład na rzecz rozwoju polskiej wsi oraz podkreślić ich rolę w społeczeństwie lokalnym. W tym celu Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował spotkanie, na które zaprosił wszystkich Sołtysów z terenu całego województwa. W wydarzeniu, które odbyło się w Expo Mazury w Ostródzie udział wzięło ponad 1000 gości.
Samorządowy Dzień Sołtysa
Gmina

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

11.03.2018

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w imieniu własnym oraz całego Samorządu Gminy Ostróda mamy przyjemność złożyć Sołtysom z terenu Gminy Ostróda serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy Państwu wielu sukcesów w działaności sołeckiej oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa
Gmina

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

08.03.2018

Z okazji Dnia Kobiet

składamy wszystkim Paniom, najserdeczniejsze życzenia

wszelkiej radości i pomyślności, wszystkiego co najpiękniejsze i najlepsze,

pozytywnego spoglądania w przyszłość oraz realizacji wszelkich zamierzeń zarówno w życiu prywatnym  jak i zawodowym.

         Przewodniczący Rady Gminy Ostróda                                                                                 Wójt Gminy Ostróda

                      Janusz Sadowski                                                                                                     Bogusław Fijas

Życzenia z okazji Dnia Kobiet
Gmina

Doceń swojego Sołtysa!

02.03.2018

Zachęcamy do udziału w plebiscycie, w którym zostanie wybrany Sołtys i Sołtyska Roku! W dzisiejszych czasach Sołtys to przede wszystkim lider lokalnej społeczności. Plebiscyty na Super Sołtysa 2018 danego powiatu odbywają się we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Sołtys, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów w całym regionie otrzyma tytuł: Super Sołtysa województwa warmińsko-mazurskiego. Kolejnym dwóm kandydatom, zostaną przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Sołtysa województwa warmińsko-mazurskiego.

Doceń swojego Sołtysa!
Gmina

GCK-B w Samborowie zaprasza na Dzień Kobiet

27.02.2018

Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie zaprasza wszystkie Panie i Panów na "Babski Wieczór" 11 marca 2018r. o godz. 16:00

GCK-B w Samborowie zaprasza na Dzień Kobiet
Gmina

Podsumowanie konkursu na nazwę odnogi rzeki Pobórzanki w Samborowie

26.02.2018

W Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu na nazwę odnogi rzeki Pobórzanki.

Pomysł konkursu zrodził się podczas warsztatów terenowych „Naddrwęckie krajobrazy Samborowa – krajobrazy naszego dziedzictwa”, realizowanych 21 września 2017 roku w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. W trakcie wędrówki wzdłuż Drwęcy uczniowie samborowskiej szkoły, biorący udział w warsztatach zauważyli, że rzeka Pobórzanka przy ujściu do Drwęcy jest zarośnięta i zaniedbana. Uznali, że taka sytuacja psuje wizerunek wsi. Zauważyli też, że brzegi innego strumienia, który mijaliśmy po drodze, są uporządkowane i czyste. Przy tej okazji wyniknęła dyskusja na temat nazwy tego strumienia. Gdy uczniowie dowiedzieli się, że na piaszczystych terenach między ujściem obu rzeczek do Drwęcy (okolice ulic Kwiatowej i Słonecznej) na przełomie lat 80./90. XX wieku odkryto intensywne ślady osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego, wystąpili z propozycją wymyślenia specjalnej nazwy tego cieku. Pani Alicja Szarzyńska, kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (OCEE/W-MODN), zachęciła do zorganizowania konkursu na taką nazwę.

Podsumowanie konkursu na nazwę odnogi rzeki Pobórzanki w Samborowie
Gmina

Złote Gody

23.02.2018

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostródzie 3 pary małżeńskie z terenu Gminy Ostróda: Państwo Wiesława i Stefan Dikunow z Szyldaka, Państwo Genowefa i Edward Ojdowscy  z Glaznot i Państwo Wanda i Zbigniew Szkudlarek z Wałdowa zostały odznaczone w imieniu Prezydenta R.P. medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. W uroczystości wzięli udział najbliżsi oraz przyjaciele. Były życzenia, gratulacje, upominki.

Złote Gody