Aktualności

obrazek news
Gmina

Aktualizacja harmonogramu - Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda

26.01.2023

Aktualizacja harmonogramu wymiany wodomierzy głównych w ramach projektu „Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda”

Gmina Ostróda informuje o rozpoczęciu bezpłatnej wymiany wodomierzy głównych w ramach projektu "Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda". Wymiana wodomierzy będzie prowadzona na zlecenie Gminy Ostróda przez Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 576 370 136

Aktualizacja harmonogramu - Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Złote Gody mieszkańców Gminy

19.01.2023

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się dzisiaj w Urzędzie Gminy Ostróda.
 

Państwo Halina i Edward Urbanowicz z Lubajn zostali odznaczeni w imieniu Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. Były życzenia, gratulacje, upominki. Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata.

Złote Gody mieszkańców Gminy
obrazek news
Gmina

Warunki zakupu węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców w Gminie Ostróda. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO 28 LUTEGO 2023 r.

17.01.2023
Warunki zakupu węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców w Gminie Ostróda
 
W związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), informujemy, iż Gmina Ostróda przystąpiła do zadania sprzedaży węgla dla mieszkańców.
 
Mieszkańcy Gminy Ostróda od poniedziałku (tj. 9 stycznia b.r.) mogą składać do dnia 28 lutego 2023 r. wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na rok 2023.
Formularz wniosku do pobrania pod linkiem (pobierz) lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy.
 
Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1,5 t od 1 stycznia 2023 r. (w przypadku, gdy do 31 grudnia 2022 r. wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony, teraz będzie uprawniony do zakupu powiększonego o ilość węgla nie zakupionego w 2022 r., jednak nie więcej niż 3 tony). Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.
 
Przewidujemy, że dostępny będzie następujący sortyment węgla: groszek oraz orzech.
 
Procedura postępowania i weryfikacji wniosków:
 
1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego jest składany do Wójta Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 
2. Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy Ostróda.
 
3. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany w cenie 2 000,- zł brutto za 1000 kg.
 
4. Złożony wniosek o zakup preferencyjny podlega weryfikacji, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 
5. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia w ciągu 7 dni należnej opłaty.
 
6. O weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
 
7. Opłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego można dokonywać w przelewem bankowym na rachunek bankowy gminy nr. 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110 Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, tytuł przelewu: „wniosek o zakup węgla: imię i nazwisko wnioskodawcy” lub w kasie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.
 
8. Termin odbioru zakupionego węgla będzie telefonicznie uzgadniał z mieszkańcami punkt dystrybucji węgla.
Warunki zakupu węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców w Gminie Ostróda. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO 28 LUTEGO 2023 r.
obrazek news
Gmina

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

13.01.2023

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczął się już nabór do III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 marca 2023 r.

Karta zgłoszenia

Regulamin

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
obrazek news
Gmina

Aktualizacja harmonogramu - Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda

12.01.2023

Aktualizacja harmonogramu wymiany wodomierzy głównych w ramach projektu „Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda”

Gmina Ostróda informuje o rozpoczęciu bezpłatnej wymiany wodomierzy głównych w ramach projektu "Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda". Wymiana wodomierzy będzie prowadzona na zlecenie Gminy Ostróda przez Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 576 370 136

Aktualizacja harmonogramu - Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Transmisja LXIII Sesji Rady Gminy Ostróda

12.01.2023
 

Adres aktualnego kanału transmisji: 

www.esesja.gminaostroda.pl

Transmisja LXIII Sesji Rady Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 12 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, odbędzie się LXIII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023

05.01.2023
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 12 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, odbędzie się LXIII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
obrazek news
Gmina

Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda

05.01.2023

Gmina Ostróda informuje o rozpoczęciu bezpłatnej wymiany wodomierzy głównych w ramach projektu "Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda". Wymiana wodomierzy będzie prowadzona na zlecenie Gminy Ostróda przez Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 576 370 136

Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Program - Czyste Powietrze

02.01.2023

Od dnia 3 stycznia 2023 roku wchodzi w życie kolejna odsłona programu „Czyste Powietrze”. Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższymi adresami:

 

https://wfosigw.olsztyn.pl/2022/12/30/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-4/

 

https://czystepowietrze.gov.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze/

Program - Czyste Powietrze
obrazek news
Gmina

Szczęśliwego Nowego Roku

30.12.2022

Szczęśliwego Nowego Roku