Aktualności

obrazek news
Gmina

Złote Gody mieszkańców Gminy

11.05.2022

Państwo Marianna i Tadeusz Oleksiak z Kajkowa zostali odznaczeni w imieniu Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. Były życzenia, gratulacje, upominki. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Złote Gody mieszkańców Gminy
obrazek news
Gmina

Transmisja XLVIII Sesji Rady Gminy Ostróda

11.05.2022

 

 

Adres aktualnego kanału transmisji: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/974/rada-gminy-ostroda.htm

Transmisja XLVIII Sesji Rady Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Wyprawki szkolne dla dzieci z Ukrainy

06.05.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z Tomem Johnson przedstawicielem amerykańskiej fundacji Ukrainian Relief Mission Charitable Corporation przekazał dzisiaj wyprawki szkolne (plecaki wraz z artykułami szkolnymi) dla dzieci z Ukrainy, które ufundowała fundacja. Serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji gminnej pomocy Ukrainie.

Wyprawki szkolne dla dzieci z Ukrainy
obrazek news
Gmina

Pomoc dla Polaków na Ukrainie

04.05.2022

Gmina Ostróda przekazała dary pomocy charytatywnej dla Towarzystwa Kultury Polskiej Oddział Mościska w Ukrainie w ramach wsparcia dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Zebrane dary dostarczył i przekazał osobiście Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, który na zaproszenie Towarzystwa uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja.

Serdeczne podziękowania za wsparcie kolejnej już akcji pomocy kierujemy do przedsiębiorstw z terenu Gminy Ostróda: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o., Zakład Przetwórstwa Mięsnego ŁUKOSZ, Zakłady Mięsne Morliny S.A.

Pomoc dla Polaków na Ukrainie
obrazek news
Gmina

Koło Gospodyń Wiejskich w Durągu reprezentować będzie region Warmii i Mazur podczas XXXIII Sesji Konferencji Regionalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy w 2022 roku w Łodzi

29.04.2022

W Sesji Regionalnej FAO (Food and Agriculture Organization) wezmą wysocy przedstawiciele ministerstw rolnictwa z 53 krajów Europy i Azji Środkowej oraz wszystkich krajów skupionych w Unii Europejskiej. Wśród uczestników znajdą się także obserwatorzy z organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych. Konferencja Regionalne FAO służyć będzie wymianie informacji i ustaleniu priorytetów regionalnych prac FAO.

Koło Gospodyń Wiejskich w Durągu reprezentować będzie region Warmii i Mazur podczas XXXIII Sesji Konferencji Regionalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy w 2022 roku w Łodzi
obrazek news
Gmina

Transmisja XLVII Sesji Rady Gminy Ostróda

29.04.2022

 

Adres aktualnego kanału transmisji: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/974/rada-gminy-ostroda.htm

Transmisja XLVII Sesji Rady Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach

27.04.2022

Gmina Ostróda pozyskała dotację celową w kwocie 20.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach w Gminie Ostróda”, całkowity koszt inwestycji to 40757,33 zł.

Otrzymanie funduszy możliwe było dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2022 roku. Wniosek Gminy Ostróda znalazł się wśród 29 najlepiej ocenionych i dzięki temu w sołectwie Glaznoty, cennym kulturowo i przyrodniczo terenie powstanie „Centrum Interpretacji Dziedzictwa". Obok zabytkowego kościoła oraz „Kręgu Wspólnoty Kultur”, na fundamentach dawnej szkoły zbudowana zostanie wiata edukacyjno-integracyjna oraz zadaszony zostanie piec do wypalania ceramiki, umieszczona będzie także tablica informacyjna o walorach historyczno-przyrodniczych obszaru. Teren ten będzie pełnić funkcję miejsca edukacji i działań artystycznych, do których włączani będą mieszkańcy Glaznot i innych okolicznych wsi. We współpracy z artystami (rzeźbiarze, malarze, animatorzy kultury, edukatorzy) stworzona zostanie baza wyjściowa do kolejnych działań służących uwspólnotowieniu mieszkańców wsi i zainspirowaniu ich do aktywności społeczno-gospodarczej opartej na zintegrowanych wartościach przyrodniczo-kulturowych. Będzie także miejscem integracji mieszkańców.

Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach
obrazek news
Gmina

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: Wdrożenie eUsług dla mieszkańców Gminy Ostróda

27.04.2022
    W ramach realizowanego projektu pn.: „Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda”, w dniu 27 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Anna Płecha  podpisali umowę z firmą ZETO Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie na realizację zadania  pn.:  „Wdrożenie eUsług dla mieszkańców Gminy Ostróda”. Całkowita wartość zadania to 768 750,00 zł.
    Jest to jeden z najważniejszych i końcowych etapów wdrażania projektu na informatyzację Urzędu, którego całkowita wartość wynosi 1 849 272,57 zł, w tym współfinansowanie ze środków UE w kwocie: 1 557 686,68 zł.
Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: Wdrożenie eUsług dla mieszkańców Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

XXI Rodzinny Rajd Rowerowy Góra Dylewska!!! – „Sportowa pomoc dla Ukrainy”

25.04.2022
Impreza, która już na stałe wpisała się w majowy kalendarz imprez, każdorazowo skupia na swoim starcie coraz większe grono cyklistów. Rajd Rowerowy na przestrzeni lat stał się największą imprezą rowerową regionu ostródzkiego. Zwieńczeniem, rozpoczynającej się w Kajkowie trasy będzie rodzinny piknik nieopodal szczytu Góry Dylewskiej. Jak co roku planowane jest ognisko oraz liczne atrakcje i nagrody dla uczestników spotkania. Tegoroczni rowerzyści mogą wspólnie połączyć siły, żeby nieść realną pomoc osobom dotkniętym działaniami wojennymi na Ukrainie. Pomoc to wpisowe w wysokości 30zł, jakie uczestnicy wpłacą na pakiet startowy. Kwota zebrana z wpisowego zostanie przeznaczona na pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszej gminie. Zaproście przyjaciół i razem przyjedźcie do Gminy Ostróda!
XXI Rodzinny Rajd Rowerowy Góra Dylewska!!! – „Sportowa pomoc dla Ukrainy”