Aktualności

Gmina

Zapowiedź transmisji online I Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 roku o godz. 12.00 na udostępnionym poniżej kanale YouTube

18.11.2018

Zapowiedź transmisji online I Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 roku o godz. 12.00 na udostępnionym poniżej kanale YouTube
Gmina

Nadanie im. Józefa Piłsudskiego Szkole Podstawowej w Idzbarku

16.11.2018

Społeczność szkolna Gminy Ostróda świętowała ważną uroczystość, a mianowicie nadanie imienia Józefa Piłsudskiego Szkole Podstawowej w Idzbarku oraz poświęcenie sztandaru szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem Świętego Piotra i Pawła w Idzbarku, podczas której Rada Rodziców przekazała sztandar na ręce Pana Dyrektora Grzegorza Kastrau. Następnie dokonano prezentacji sztandaru, który został przekazany przedstawicielom uczniów Szkoły Podstawowej. Zaproszeni goście zaznaczyli swoją obecność, wbijając pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru placówki, a uczniowie szkoły zaprezentowali przygotowany specjalnie na tę uroczystość program artystyczny.

Nadanie im. Józefa Piłsudskiego Szkole Podstawowej w Idzbarku
Gmina

Ostatnia Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018

13.11.2018

W sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda odbyła się ostatnia XLIX Sesja Rady Gminy Ostróda, która była okazją do podsumowań i podziękowań za dotychczasową pracę na rzecz społeczności lokalnej. Podczas posiedzenia Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Przewodniczący Rady Janusz Sadowski podziękowali zebranym za współpracę w obecnej kadencji oraz wspólnie podejmowane inicjatywy w kadencji 2014 – 2018.

Ostatnia Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
Gmina

Odsłonięcie kamienia pamiątkowego w Kajkowie

10.11.2018

W Kajkowie odbyły się uroczystości związane z 100. rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody rozpoczęły się mszą św. w Kościele pw. św. Moniki w Kajkowie. Po mszy na skwerze pn. Plac Mariacki został odsłonięty kamień z tablicą upamiętniającą odzyskanie niepodległości.
Uroczystość w Kajkowie była kolejnym wydarzeniem, które odbywa się w gminie Ostróda z okazji okrągłej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Odsłonięcie kamienia pamiątkowego w Kajkowie
Gmina

Gminne obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

09.11.2018

W Samborowie odbyła się  uroczystość podsumowująca gminne wydarzenia w ramach Roku dla Niepodległej. Gminne obchody Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się uroczystym apelem przy Kamieniu Pamiątkowym w Samborowie. Następnie w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym młodzież z Gminy Ostróda przypomniała poezję i pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych, a które stanowią piękną lekcję polskiej historii. Obchody uczczone zostały występami uczniów z gminnych szkół, zwycięzców konkursów plastycznych, recytatorskiego oraz pieśni patriotycznej i wojskowej zorganizowanych na terenie gminy w ramach Roku dla Niepodległej. Uroczystość zakończyła się wręczeniem nagród zwycięzcom wcześniej wspomnianych konkursów przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa.

Gminne obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
Gmina

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu

31.10.2018

Otwarty konkurs na wybór partnera/partnerów do opracowania i realizacji projektu pt. „Ekologiczna Gmina - inwestycje w OZE w Gminie Ostróda” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Zadanie 2 Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika). Nr naboru: RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu
Gmina

Wyniki wyborów w Gminie Ostróda

26.10.2018

Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku do Rady Gminy Ostróda i na Wójta Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023

 

Protokół z wyborów na Wójta Gminy Ostróda przeprowadzonych w dniu 21.10.2018 r.

Protokół z wyborów do Rady Gminy Ostróda przeprowadzonych dnia 21.10.2018 r.

 

Szczegóły po rozwinięciu artykułu:

Wyniki wyborów w Gminie Ostróda
Gmina

Apel ku Czci Pomordowanych w Zawadach Małych

25.10.2018

W Zawadach Małych odbył się uroczysty Apel ku czci pomordowanych jeńców. W styczniu 1945 roku hitlerowcy rozstrzelali w pobliskim lesie 120 więźniów konwojowanych z obozu koncentracyjnego w Działdowie. Na cmentarzu w Zawadach Małych znajduje się pomnik i obelisk, upamiętniający ofiary tego straszliwego mordu. Apel ku czci pomordowanych organizowany jest co roku przez Gminę Ostróda oraz Szkołę Podstawową im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach.

Apel ku Czci Pomordowanych w Zawadach Małych