GMINA OSTRÓDA DBA O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW I EKOLOGIĘ

Inwestycje unijne 02.12.2014

W Pietrzwałdzie odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W przekazaniu samochodu udział wzięli Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i Wicemarszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Związku OSP RP, delegacje wszystkich OSP z terenu Gminy Ostróda wraz z pocztami sztandarowymi oraz licznie zebrani mieszkańcy Pietrzwałdu i okolicznych miejscowości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym. Następnie zebrani udali się na plac przed remizą gdzie samochód został przekazany dla druhów z OSP w Pietrzwałdzie.

 

Przekazany pojazd jest wysokiej klasy średnim ratowniczo-gaśniczym samochodem specjalnym wyposażonym w specjalistyczny sprzęt. Zarówno klasa pojazdu jak i jego wyposażenie umożliwia podjęcie przez OSP w Pietrzwałdzie działań ratowniczych w bardzo szerokim zakresie. Zarówno w czasie różnego rodzaju pożarów, katastrof jak i klęsk żywiołowych oraz zagrożeń ekologicznych.

Samochód zakupiony został z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, w ramach Osi priorytetowej: 6 Środowisko przyrodnicze Działania: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, poddziałanie: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne -"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego gminy Ostróda przez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Pietrzwałdzie".

Całkowita wartość projektu:800286,27 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 640229,01zł. Środki finansowe z budżetu Gminy Ostróda w kwocie 160057,26 zł.

Jest to już drugi nowy samochód ratowniczo-gaśniczy przekazany w bieżącym roku dla OSP z terenu Gminy Ostróda.